Набавка услуга ЈНМВ 1214/201; НАБАВКА УСЛУГА- СТРУЧНА ОБУКА, ОРН: 80530000

Дана 24. септембра 2018. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне мале вредности услуга од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом за текућу пословну годину.
Дана 26. септембра 2018. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 6575/3  и Конкурснe документацијe за набавку услуга број:
ЈНМВ 1214/2018 НАБАВКА УСЛУГА- СТРУЧНА ОБУКА, ОРН: 80530000.
Рок за достављање понуда: 9. октобар 2018. године до 09 сати.
Јавно отварање понуда:       9. октобар 2018. године у 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети лично у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, као и са портала ЈН и интернет страници у прилогу:
Poziv za dostavljanje ponuda Strucna obuka
Konkursna dokumentacija Strucna obuka

Leave a Reply