OБАВЕШТЕЊЕ СТАНАРИМА И УПРАВНИЦИМА ЗГРАДА

Oбавештавају се власници станова, да кварове на инсталацијама грејања у објекту пријављују искључиво изабраном професионалном управнику.
Надлежност професионалног управника дефинисана је члановима 50 и 53, закона о становању и одржавању зграда (сл.гл.рс бр. 104/2016)

Leave a Reply