Набавка радова ЈНОП 133/2018; МОНТАЖА АЛУМИНИЈУМСКЕ И ПОЛИЕСТЕРСКЕ ТЕРМОИЗОЛАЦИЈЕ НА ИНСТАЛАЦИЈАМА ТС, ОРН: 45321000.

Дана 14. јуна 2018. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке радова у отвореном поступку од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом за текућу пословну годину.
Дана 18. јуна 2018. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 3854/3 од 18. јуна 2018. године и Конкурснe документацијe за набавку радова број:
ЈНОП 133/2018 МОНТАЖА АЛУМИНИЈУМСКЕ И ПОЛИЕСТЕРСКЕ ТЕРМОИЗОЛАЦИЈЕ НА ИНСТАЛАЦИЈАМА ТС, ОРН: 45321000.
Рок за достављање понуда: 24. јул 2018. године до 09 сати.
Јавно отварање понуда:       24. јул 2018. године у 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети лично у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, као и са портала ЈН и интернет страници у прилогу:
133 2018 JNOP Poziv za dostavljenje ponuda Termoizolacija
133 2018 JNOP Konkursna dokumentacija Montaza termoizolacije

Leave a Reply