ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ СТАНИЦЕ ЗА ПОДИЗАЊЕ ПРИТИСКА – ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о обустави поступка набавке услуга – “Израда пројекта за грађевинску дозволу станице  за подизање притиска”.  Набавка се спроводи у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда ЈНПП 1.2.12/2018
Можете преузети овде JNPP 1.2.12 2018 ODLUKA O OBUSTAVI

Leave a Reply