ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ СТАНИЦЕ ЗА ПОДИЗАЊЕ ПРИТИСКА – ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о обустави поступка – набавке услуга  –”Израда пројекта за грађевинску дозволу станице за подизање притиска”.  Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.2.13/2017.
Можете преузети овде JNOP 1.2.13 217 ODLUKA O OBUSTAVI

Leave a Reply