УСЛУГА СРЕЂИВАЊА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И РЕГИСТРАТУРСКОГ МАТЕРИЈАЛА (АРХИВИРАЊЕ)- ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању набавке услуга  –”Услуге сређивања архивске грађе и регистратурског материјала  (архивирање)“ . Набавка се спроводи у поступку набавке број ЈНМВ 2.2.8Н/2017 ради закључења наруџбенице.
Можете преузети овде PONOVLJENI JNMV 2.2.8 2017 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА наруџбеница

Leave a Reply