Обавештење купцима који имају неизмирене обавезе

Обавештавају се купци топлотне енергије који имају неизмирене а доспеле обавезе по основу утрошене топлотне енергије, да је потребно да у најкраћем року измире своја дуговања, како би избегли непотребне трошкове принудне наплате преко јавних извршитеља.

Leave a Reply