Контрола унутрашњих инсталација грејања

Обавештавамо купце топлотне енергије да искористе време док је топлификациони систем у режиму мировања за контролу унутрашњих инсталација грејања у својим објектима.
Уколико при томе уоче цурења или кварове, потребно је да исте санирају, како би нову грејну сезону дочекали са исправним инсталацијама.
За евентуалне потребе пражњења инсталација могу се обратити служби одржавања ЈП Топлификација Пожаревац. 

Leave a Reply