Обавештење о закљученом уговору

Након успешно окончаног отвореног поступка јавне набавке РАДОВИ: ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ, ОРН 45231100-Општи радови на изградњи цевовода ЈН ОП 1.3.2/2017, Јавно предузеће «ТОПЛИФИКАЦИЈА» Пожаревац закључило је уговор са групом понуђача:
PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE “ARTE KOLOR” DOO POŽAREVAC и PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE UG. UNITED ENGINEERING CO. DOO POŽAREVAC. Обавештење можете преузети доле:
Обавештење о зак. уговору

Leave a Reply