JНМВ 1.1.2-I/2017-НАБАВКА АЛАТА 1.ПАРТИЈА-ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА

ЈП Топлификација је донела Обавештење о продужењу рока и Измењену конкурсну документацију за предметну ЈНМВ 1.1.2-I/2017-Набавка алата 1.Партија,можете преузети овде:

112 2016 JNMV IZMENJENA Konkursna dokumentacija Alati i uređaji , 1.1.22017 1.Партија-ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda

Leave a Reply