НАБАВКА АЛАТА И УРЕЂАЈА 2.ПАРТИЈА -НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНИХ АПАРАТА-ПОЈАШЊЕЊ БР.1,ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОК.

ЈП Топлификација је комисјски одговорила на питања од стране заинтересованог лица за предметну ЈНМВ 1.1.2-II/2017 Набавка алата и уређаја 2.Партија-Електрични апарати, и изменила конкурсну документацију за исту ЈНМВ.

Можете преузети овде:JNMV 1.1.2- 2017, 1. POJAŠNJENJE; JN MV 1. 1. 12-2017 II partija-Izmenjena k.d- NABAVKA ALATA

Leave a Reply