НАБАВКА АРМАТУРЕ РУЧНО ЗАПОРНЕ, РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ – 1. ПОЈАШЊЕЊЕ И 1. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 1 на добијено питање од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку мале вредности ЈНОП 1.1.12/2017  – Набавка  арматуре запорне, регулационе и секционе.
На основу добијеног питања и датог појашњења бр. 1,  измењена је конкурсна документација.

Можете преузети овде 1.1.12 JNOP 2017, 1. POJAŠNJENJE JNOP 1.1.12 IZMENJENA 1. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ARMATURA ZAPORNA.

Leave a Reply