НАБАВКА ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛА И ЕЛЕКТРООПРЕМЕ – ЈАВНИ ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАИЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1.1.19/2017,  набавка добара  –” Набавка електроматеријала и електроопреме”.

Можете преузети овде  JN MV 1.1.19 2017 Poziv Za Podnosenje Ponude JN MV 1. 1. 19 2017 ELEKTROMATERIJAL

Leave a Reply