Интервенције 23.02.2017

Због повољних временских услова данас од 10 до 17 часова завршиће се интервенција у Београдској 18 па ће без грејања бити неколико купаца од броја 2 до 22 и 1 до 5 у Београдској улици.
У периоду од 13 до 16 часова ће се извршити испитивање заптивености примарног система у граду. Том приликом зауставиће се грејање у целом граду преграђивањем у Мерној станици “Ћириковац”. Тако ће се утврдити губици воде на примарном и секундарним системима у граду Пожаревцу.
Овај застој неће утицати на квалитет гртејња у граду због високих дневних температура.

Leave a Reply