НАБАВКА РАДОВА НА ВРАЋАЊУ КОЛОВОЗА И ТРОТОАРА У ПРВОБИТНО СТАЊЕ – ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је изменила конкурсну документацију за предметну јавну набавку у отвореном поступку ЈНОП 1.3.16/2016 – Набавка радова на јавним површинама на враћању коловоза и тротоара у првобитно стање.

Можете преузети овде jnop-1-3-16-2016-obavestenje-o-izmeni-konkursne-dokumentacije jnop-1-3-16-2016-izmenjena-konkursna-dokumentacija

 

Leave a Reply