Набавка санитарног материјала за одржавање хигијене – Позив за подношење понуда и конкурсна документација

Набавка санитарног материјала за одржавање хигијене – Позив за подношење понуда и конкурсна документација

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке мале вредности, Наруџбеницом ЈНМВ 2.1.7Н2018 -“ Набавка санитарног материјала за одржавање хигијене“. Можете преузети овде2.1.7. … Настави са читањем „Набавка санитарног материјала за одржавање хигијене – Позив за подношење понуда и конкурсна документација“

УСЛУГЕ ВПН КАБЛОВСКОГ ПОВЕЗИВАЊА УДАЉЕНИХ ТАЧАКА – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

УСЛУГЕ ВПН КАБЛОВСКОГ ПОВЕЗИВАЊА УДАЉЕНИХ ТАЧАКА – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке услуга  –“Услуге ВПН кабловског повезивања удаљених локација“. Набавка се спроводи као јавна набавка мале врдности … Настави са читањем „УСЛУГЕ ВПН КАБЛОВСКОГ ПОВЕЗИВАЊА УДАЉЕНИХ ТАЧАКА – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА“

НАБАВКА УРЕЂАЈА ЗА ДАЉИНСКО ОЧИТАВАЊЕ МЕРИЛА УТРОШКА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

НАБАВКА УРЕЂАЈА ЗА ДАЉИНСКО ОЧИТАВАЊЕ МЕРИЛА УТРОШКА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку добара – „Набавка уређаја за даљинско очитавање мерила утрошка топлотне енергије“. Набавка … Настави са читањем „НАБАВКА УРЕЂАЈА ЗА ДАЉИНСКО ОЧИТАВАЊЕ МЕРИЛА УТРОШКА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА“

НАБАВКА ДЕЛОВА ЗА АУТОЕЛЕКТРИЧАРСКЕ ПОПРАВКЕ – ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

НАБАВКА ДЕЛОВА ЗА АУТОЕЛЕКТРИЧАРСКЕ ПОПРАВКЕ – ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци добара – Набавка аделова за аутоелектричарске поправке – поновљени поступак.Уговор је порписан на основу спроведеног поступка , … Настави са читањем „НАБАВКА ДЕЛОВА ЗА АУТОЕЛЕКТРИЧАРСКЕ ПОПРАВКЕ – ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ“

ПРЕДНОСТИ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА

Захваљујући квалитетном и јефтином извору топлотне енергије коју преузима из ЈП ТЕ-КО Костолац, као и квалитетном раду сопствених служби ЈП Топлификација је у могућности да грађанима Пожаревца обезбеди квалитетно грејање по најнижим ценама у Србији. више

АКОНТАТИВНИ НАЧИН ПЛАЋАЊА
Купцима који немају уграђене мерне уређаје, већ учествују у расподели утрошене енргије на заједничком мерачу, омогућен је аконтативни начин плаћања и варијабилног дела рачуна, односно, расподељене утрошене енергије.
Код аконтативног начина плаћања варијабилног дела, током грејне сезоне плаћа се 1/12 годишње специфичне потрошње по KW или m2. више

НАПЛАТА ПО УТРОШКУ

У складу са законским обавезама, од грејне сезоне 2015/2016. године ЈП „Топлификација“ Пожаревац услугу грејања обрачунава према утрошку. Овај начин обрачуна је примењен код свих купаца у складу са тарифним системом који подразумева да се цена услуге грејања формира из два дела: фиксног и варијабилног. више

ВЛАСНИЧКЕ СТАТУСНЕ И ДРУГЕ ПРОМЕНЕ

Купци топлотне енергије су у обавези да обавесте ЈП Топлификација Пожаревац, о свим власничким, статусним и другим променама које утичу на њихов однос са дистрибутером топлотне енергије. више

ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА ЗА ТОПЛОТНУ ЕНЕРГИЈУ

Купци топлотне енергије дужни су да рачун за утрошену топлотну енергију измире најкасније до краја наредног месеца. Уколико се деси да купац није био у стању да у одређеном периоду испуни своје обавезе, потребно  је да са ЈП Топлификација склопи споразум о отплати дуга. више