РАДОВИ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ВРАЋАЊУ КОЛОВОЗА И ТРОТОАРА У ПРВОБИТНО СТАЊЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

РАДОВИ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ВРАЋАЊУ КОЛОВОЗА И ТРОТОАРА У ПРВОБИТНО СТАЊЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила уговор за предметну јавну набавку радова –“Радови на јавним површинама на враћању коловоза и тротоара у првобитно стање. Набавка је … Настави са читањем „РАДОВИ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ВРАЋАЊУ КОЛОВОЗА И ТРОТОАРА У ПРВОБИТНО СТАЊЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ“

НАБАВКА УЛТРАЗВУЧНИХ МЕРИЛА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

НАБАВКА УЛТРАЗВУЧНИХ МЕРИЛА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци добара – Набавка ултразвучних мерила топлотне енергије. Набавка је спроведена као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.1.11/2018. … Настави са читањем „НАБАВКА УЛТРАЗВУЧНИХ МЕРИЛА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ“

ЈНМВ 1.1.7-II/2018 Канцеларијски потрошни материјал по партијама, Партија II-Оригинални тонери, Појашњење бр.2

ЈНМВ 1.1.7-II/2018 Канцеларијски потрошни материјал по партијама, Партија II-Оригинални тонери, Појашњење бр.2

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.1.7-II/2018 Kанцеларијски материјал по партијама, партија II-Оригинални тонери, уредило појашњење бр.2 које, можете преузети овде:ЈНМВ 1.1.7-II- 2018, 2. Појашњење.

ЈНМВ 1.1.7-II/2018 Набавка канцеларијског потрошног материјала по партијама, II Партија-Оригинални тонери, 3. Измењена конкурсна документација

ЈНМВ 1.1.7-II/2018 Набавка канцеларијског потрошног материјала по партијама, II Партија-Оригинални тонери, 3. Измењена конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.1.7-II/2018 Набавка канцеларијског потрошног материјала по партијама II партија-Оригинални тонери, донела 3. Измену конкурсне документације коју , можете преузети … Настави са читањем „ЈНМВ 1.1.7-II/2018 Набавка канцеларијског потрошног материјала по партијама, II Партија-Оригинални тонери, 3. Измењена конкурсна документација“

ЈНМВ 1.1.8-I/2018 I Партија -Набавка рачунара и сродне опреме, Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 1.1.8-I/2018 I Партија -Набавка рачунара и сродне опреме, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.1.8-I/2018 I Партија-Набавка рачунара и сродне опреме донела Обавештење о закљученом уговору који, можете преузети овде:ЈНМВ 1.1.8-I.-2018 Обавештење о … Настави са читањем „ЈНМВ 1.1.8-I/2018 I Партија -Набавка рачунара и сродне опреме, Обавештење о закљученом уговору“

ЈНМВ 2.2.37-IIН/2018 Сервис аутоелектрике ван гарантног рока,двогодишњи уговор, Конкурсна документација

ЈНМВ 2.2.37-IIН/2018 Сервис аутоелектрике ван гарантног рока,двогодишњи уговор, Конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.37-II Н/2018 Сервис аутоелектрикенван гарантног рока, двогодишњи уговор донела Конкурсну документацију коју , можете преузети овде:2.2.37-II Н-2018 Конкурсна документација

ПРЕДНОСТИ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА

Захваљујући квалитетном и јефтином извору топлотне енергије коју преузима из ЈП ТЕ-КО Костолац, као и квалитетном раду сопствених служби ЈП Топлификација је у могућности да грађанима Пожаревца обезбеди квалитетно грејање по најнижим ценама у Србији. више

АКОНТАТИВНИ НАЧИН ПЛАЋАЊА
Купцима који немају уграђене мерне уређаје, већ учествују у расподели утрошене енргије на заједничком мерачу, омогућен је аконтативни начин плаћања и варијабилног дела рачуна, односно, расподељене утрошене енергије.
Код аконтативног начина плаћања варијабилног дела, током грејне сезоне плаћа се 1/12 годишње специфичне потрошње по KW или m2. више

НАПЛАТА ПО УТРОШКУ

У складу са законским обавезама, од грејне сезоне 2015/2016. године ЈП „Топлификација“ Пожаревац услугу грејања обрачунава према утрошку. Овај начин обрачуна је примењен код свих купаца у складу са тарифним системом који подразумева да се цена услуге грејања формира из два дела: фиксног и варијабилног. више

ВЛАСНИЧКЕ СТАТУСНЕ И ДРУГЕ ПРОМЕНЕ

Купци топлотне енергије су у обавези да обавесте ЈП Топлификација Пожаревац, о свим власничким, статусним и другим променама које утичу на њихов однос са дистрибутером топлотне енергије. више

ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА ЗА ТОПЛОТНУ ЕНЕРГИЈУ

Купци топлотне енергије дужни су да рачун за утрошену топлотну енергију измире најкасније до краја наредног месеца. Уколико се деси да купац није био у стању да у одређеном периоду испуни своје обавезе, потребно  је да са ЈП Топлификација склопи споразум о отплати дуга. више