ЈНМВ 1.1.7-II/2018 Набавка канцеларијског потрошног материјала, II Партија-Оригинални тонери,Одлука о додели уговора

ЈНМВ 1.1.7-II/2018 Набавка канцеларијског потрошног материјала, II Партија-Оригинални тонери,Одлука о додели уговора

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.1.7-II/2018Набавка канцеларијског потрошног материјала, II Партија-Оригинални тонери је донела Одлуку о додели уговора који, можете преузети овде:JНМВ 1.1.7-II-2018- Одлука … Настави са читањем „ЈНМВ 1.1.7-II/2018 Набавка канцеларијског потрошног материјала, II Партија-Оригинални тонери,Одлука о додели уговора“

Радови на локацији Бојане Првуловић-Партизанска

Радови на локацији Бојане Првуловић-Партизанска

Машински и грађевински радови на локацији ТПС 10/59 и 11/59, Бојане Првуловић 54 и изграњи топлификационе мрежа су улазе у завршну фазу.. Изградњом мреже на … Настави са читањем „Радови на локацији Бојане Првуловић-Партизанска“

НАБАВКА АРМАТУРЕ И МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНИХ СЕТОВА (МРС) ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЊЕ ТС – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ БР 7

НАБАВКА АРМАТУРЕ И МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНИХ СЕТОВА (МРС) ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЊЕ ТС – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ БР 7

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је потписала уговор бр. 7 који је закључен на основу потписаног оквирног споразума за предметну јавну набавку добара ЈН ОП ОС 1.1.5/2017  … Настави са читањем „НАБАВКА АРМАТУРЕ И МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНИХ СЕТОВА (МРС) ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЊЕ ТС – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ БР 7“

РАДОВИ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ВРАЋАЊУ КОЛОВОЗА И ТРОТОАРА У ПРВОБИТНО СТАЊЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

РАДОВИ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ВРАЋАЊУ КОЛОВОЗА И ТРОТОАРА У ПРВОБИТНО СТАЊЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила уговор за предметну јавну набавку радова –“Радови на јавним површинама на враћању коловоза и тротоара у првобитно стање. Набавка је … Настави са читањем „РАДОВИ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ВРАЋАЊУ КОЛОВОЗА И ТРОТОАРА У ПРВОБИТНО СТАЊЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ“

НАБАВКА УЛТРАЗВУЧНИХ МЕРИЛА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

НАБАВКА УЛТРАЗВУЧНИХ МЕРИЛА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци добара – Набавка ултразвучних мерила топлотне енергије. Набавка је спроведена као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.1.11/2018. … Настави са читањем „НАБАВКА УЛТРАЗВУЧНИХ МЕРИЛА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ“

ЈНМВ 1.1.7-II/2018 Канцеларијски потрошни материјал по партијама, Партија II-Оригинални тонери, Појашњење бр.2

ЈНМВ 1.1.7-II/2018 Канцеларијски потрошни материјал по партијама, Партија II-Оригинални тонери, Појашњење бр.2

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.1.7-II/2018 Kанцеларијски материјал по партијама, партија II-Оригинални тонери, уредило појашњење бр.2 које, можете преузети овде:ЈНМВ 1.1.7-II- 2018, 2. Појашњење.

ЈНМВ 1.1.7-II/2018 Набавка канцеларијског потрошног материјала по партијама, II Партија-Оригинални тонери, 3. Измењена конкурсна документација

ЈНМВ 1.1.7-II/2018 Набавка канцеларијског потрошног материјала по партијама, II Партија-Оригинални тонери, 3. Измењена конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.1.7-II/2018 Набавка канцеларијског потрошног материјала по партијама II партија-Оригинални тонери, донела 3. Измену конкурсне документације коју , можете преузети … Настави са читањем „ЈНМВ 1.1.7-II/2018 Набавка канцеларијског потрошног материјала по партијама, II Партија-Оригинални тонери, 3. Измењена конкурсна документација“

ПРЕДНОСТИ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА

Захваљујући квалитетном и јефтином извору топлотне енергије коју преузима из ЈП ТЕ-КО Костолац, као и квалитетном раду сопствених служби ЈП Топлификација је у могућности да грађанима Пожаревца обезбеди квалитетно грејање по најнижим ценама у Србији. више

АКОНТАТИВНИ НАЧИН ПЛАЋАЊА
Купцима који немају уграђене мерне уређаје, већ учествују у расподели утрошене енргије на заједничком мерачу, омогућен је аконтативни начин плаћања и варијабилног дела рачуна, односно, расподељене утрошене енергије.
Код аконтативног начина плаћања варијабилног дела, током грејне сезоне плаћа се 1/12 годишње специфичне потрошње по KW или m2. више

НАПЛАТА ПО УТРОШКУ

У складу са законским обавезама, од грејне сезоне 2015/2016. године ЈП „Топлификација“ Пожаревац услугу грејања обрачунава према утрошку. Овај начин обрачуна је примењен код свих купаца у складу са тарифним системом који подразумева да се цена услуге грејања формира из два дела: фиксног и варијабилног. више

ВЛАСНИЧКЕ СТАТУСНЕ И ДРУГЕ ПРОМЕНЕ

Купци топлотне енергије су у обавези да обавесте ЈП Топлификација Пожаревац, о свим власничким, статусним и другим променама које утичу на њихов однос са дистрибутером топлотне енергије. више

ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА ЗА ТОПЛОТНУ ЕНЕРГИЈУ

Купци топлотне енергије дужни су да рачун за утрошену топлотну енергију измире најкасније до краја наредног месеца. Уколико се деси да купац није био у стању да у одређеном периоду испуни своје обавезе, потребно  је да са ЈП Топлификација склопи споразум о отплати дуга. више