РАДИОГРАФСКА КОНТРОЛА ЗАВАРЕНИХ СПОЈЕВА НА ТС – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

РАДИОГРАФСКА КОНТРОЛА ЗАВАРЕНИХ СПОЈЕВА НА ТС – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке услуга  –“ Радиографска контрола заварених спојева на ТС“. Набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности … Настави са читањем „РАДИОГРАФСКА КОНТРОЛА ЗАВАРЕНИХ СПОЈЕВА НА ТС – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА“

УСЛУГЕ ВПН КАБЛОВСКОГ ПОВЕЗИВАЊА УДАЉЕНИХ ТАЧАКА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

УСЛУГЕ ВПН КАБЛОВСКОГ ПОВЕЗИВАЊА УДАЉЕНИХ ТАЧАКА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци пружања услуга ВПН кабловског повезивања удаљених тачака .набавка је  спроведена као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.2.19/2018. Можете … Настави са читањем „УСЛУГЕ ВПН КАБЛОВСКОГ ПОВЕЗИВАЊА УДАЉЕНИХ ТАЧАКА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ“

Одлука о додели Уговора ЈНМВ 1218/2018; ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА, Орн: 71353200

Одлука о додели Уговора ЈНМВ 1218/2018; ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА, Орн: 71353200

Дана 15. октобра 2018. године, након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности, JNMV 1218/2018 ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА, Орн: 71353200, oдговорно лице наручиоца … Настави са читањем „Одлука о додели Уговора ЈНМВ 1218/2018; ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА, Орн: 71353200“

Закључен уговор о продаји корисног отпада

Закључен уговор о продаји корисног отпада

Након спроведеног поступка прикупљања понуда за продају корисног отпада по поновљеном позиву објављеном у листу „Реч Народа“ дана 25.09.2018. године, комисија именована решењем директора бр. … Настави са читањем „Закључен уговор о продаји корисног отпада“

Обавештење о потписаном Уговору ЈНМВ 1214/2018; НАБАВКА УСЛУГА- СТРУЧНА ОБУКА, ОРН: 80530000

Обавештење о потписаном Уговору ЈНМВ 1214/2018; НАБАВКА УСЛУГА- СТРУЧНА ОБУКА, ОРН: 80530000

Дана 12. септембра 2018. године, након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности услуга број: Број: 1214/2018 НАБАВКА УСЛУГА- СТРУЧНА ОБУКА, ОРН: 80530000, након донете и … Настави са читањем „Обавештење о потписаном Уговору ЈНМВ 1214/2018; НАБАВКА УСЛУГА- СТРУЧНА ОБУКА, ОРН: 80530000“

ЈНМВ 2.2.37Н/2018 Сервис аутоелектрике ван гарантног рока, 2018 и 2019-Поновљени поступак. Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 2.2.37Н/2018 Сервис аутоелектрике ван гарантног рока, 2018 и 2019-Поновљени поступак. Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ  2.2.37Н/2018 Сервис аутоелектрике ван гарантог рока, 2018 и 2019-Поновљени поступак донела обавештење о закљученом уговору који, можете преузети овде: … Настави са читањем „ЈНМВ 2.2.37Н/2018 Сервис аутоелектрике ван гарантног рока, 2018 и 2019-Поновљени поступак. Обавештење о закљученом уговору“

Одлука о додели Уговора ЈНМВ 1214/2018; НАБАВКА УСЛУГА- СТРУЧНА ОБУКА, ОРН: 80530000

Одлука о додели Уговора ЈНМВ 1214/2018; НАБАВКА УСЛУГА- СТРУЧНА ОБУКА, ОРН: 80530000

Дана 9. октобра 2018. године, након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности, НАБАВКА УСЛУГА- СТРУЧНА ОБУКА, ОРН: 80530000, oдговорно лице наручиоца донело је одлуку о … Настави са читањем „Одлука о додели Уговора ЈНМВ 1214/2018; НАБАВКА УСЛУГА- СТРУЧНА ОБУКА, ОРН: 80530000“

ПРЕДНОСТИ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА

Захваљујући квалитетном и јефтином извору топлотне енергије коју преузима из ЈП ТЕ-КО Костолац, као и квалитетном раду сопствених служби ЈП Топлификација је у могућности да грађанима Пожаревца обезбеди квалитетно грејање по најнижим ценама у Србији. више

АКОНТАТИВНИ НАЧИН ПЛАЋАЊА
Купцима који немају уграђене мерне уређаје, већ учествују у расподели утрошене енргије на заједничком мерачу, омогућен је аконтативни начин плаћања и варијабилног дела рачуна, односно, расподељене утрошене енергије.
Код аконтативног начина плаћања варијабилног дела, током грејне сезоне плаћа се 1/12 годишње специфичне потрошње по KW или m2. више

НАПЛАТА ПО УТРОШКУ

У складу са законским обавезама, од грејне сезоне 2015/2016. године ЈП „Топлификација“ Пожаревац услугу грејања обрачунава према утрошку. Овај начин обрачуна је примењен код свих купаца у складу са тарифним системом који подразумева да се цена услуге грејања формира из два дела: фиксног и варијабилног. више

ВЛАСНИЧКЕ СТАТУСНЕ И ДРУГЕ ПРОМЕНЕ

Купци топлотне енергије су у обавези да обавесте ЈП Топлификација Пожаревац, о свим власничким, статусним и другим променама које утичу на њихов однос са дистрибутером топлотне енергије. више

ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА ЗА ТОПЛОТНУ ЕНЕРГИЈУ

Купци топлотне енергије дужни су да рачун за утрошену топлотну енергију измире најкасније до краја наредног месеца. Уколико се деси да купац није био у стању да у одређеном периоду испуни своје обавезе, потребно  је да са ЈП Топлификација склопи споразум о отплати дуга. више