ЈНМВ 2.2.8Н/2018 Услуге сервиса расхладних уређаја-клима за 2018 и 2019 годину, Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 2.2.8Н/2018 Услуге сервиса расхладних уређаја-клима за 2018 и 2019 годину, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.8Н/2018 Услуге сервиса расхладних уређаја-клима за 2018 и 2019 годину је донела Обавештење о закљученом уговору који, можете преузети … Настави са читањем „ЈНМВ 2.2.8Н/2018 Услуге сервиса расхладних уређаја-клима за 2018 и 2019 годину, Обавештење о закљученом уговору“

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА МЕРЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ У ТПС – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА МЕРЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ У ТПС – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци добара – Набавка опреме за мерење и управљање у ТПС. Набавка је спроведена као јавна набавка мале … Настави са читањем „НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА МЕРЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ У ТПС – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ“

СНИМАЊЕ И ИЗРАДА ГЕОДЕТСКИХ ПОДЛОГА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЈЕКТОВАЊА ТС – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

СНИМАЊЕ И ИЗРАДА ГЕОДЕТСКИХ ПОДЛОГА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЈЕКТОВАЊА ТС – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела  Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку услуга – Снимење и израда геодетских подлога за потребе пројектовања ТС. Набавка … Настави са читањем „СНИМАЊЕ И ИЗРАДА ГЕОДЕТСКИХ ПОДЛОГА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЈЕКТОВАЊА ТС – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА“

СЕРВИС И БАЖДАРЕЊЕ КАЛОРИМЕТАРА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

СЕРВИС И БАЖДАРЕЊЕ КАЛОРИМЕТАРА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци пружања услуга  сервиса и баждарења калориметара. Набавка је спорведена као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.2.21/2018. Можете … Настави са читањем „СЕРВИС И БАЖДАРЕЊЕ КАЛОРИМЕТАРА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ“

ЈНМВ 1.2.23Н/2018 Сервис моторне арматуре, Обавештење о закљученом уговору.

ЈНМВ 1.2.23Н/2018 Сервис моторне арматуре, Обавештење о закљученом уговору.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.2.23Н/2018 Сервис моторне арматуре  донела Обавештење о закљученом уговору који, можете преузети овде:ЈНМВ 1.2.23Н 2018 Oбавештење о закљученом уговору.

ЈНМВ 2.2.37Н/2018 Сервис аутоелектрике ван гарантног рока (Две године), Обавештење о обустави поступка

ЈНМВ 2.2.37Н/2018 Сервис аутоелектрике ван гарантног рока (Две године), Обавештење о обустави поступка

ЈП Топлификација Пожаревац ја за ЈНМВ 2.2.37Н/2018 Сервис аутоелектрике ван гарантног рока (две године) донела Обавештење о обустави поступка који можете преузети овде:JНМВ 2.2.37Н-2018 Обавештење … Настави са читањем „ЈНМВ 2.2.37Н/2018 Сервис аутоелектрике ван гарантног рока (Две године), Обавештење о обустави поступка“

ПРЕДНОСТИ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА

Захваљујући квалитетном и јефтином извору топлотне енергије коју преузима из ЈП ТЕ-КО Костолац, као и квалитетном раду сопствених служби ЈП Топлификација је у могућности да грађанима Пожаревца обезбеди квалитетно грејање по најнижим ценама у Србији. више

АКОНТАТИВНИ НАЧИН ПЛАЋАЊА
Купцима који немају уграђене мерне уређаје, већ учествују у расподели утрошене енргије на заједничком мерачу, омогућен је аконтативни начин плаћања и варијабилног дела рачуна, односно, расподељене утрошене енергије.
Код аконтативног начина плаћања варијабилног дела, током грејне сезоне плаћа се 1/12 годишње специфичне потрошње по KW или m2. више

НАПЛАТА ПО УТРОШКУ

У складу са законским обавезама, од грејне сезоне 2015/2016. године ЈП „Топлификација“ Пожаревац услугу грејања обрачунава према утрошку. Овај начин обрачуна је примењен код свих купаца у складу са тарифним системом који подразумева да се цена услуге грејања формира из два дела: фиксног и варијабилног. више

ВЛАСНИЧКЕ СТАТУСНЕ И ДРУГЕ ПРОМЕНЕ

Купци топлотне енергије су у обавези да обавесте ЈП Топлификација Пожаревац, о свим власничким, статусним и другим променама које утичу на њихов однос са дистрибутером топлотне енергије. више

ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА ЗА ТОПЛОТНУ ЕНЕРГИЈУ

Купци топлотне енергије дужни су да рачун за утрошену топлотну енергију измире најкасније до краја наредног месеца. Уколико се деси да купац није био у стању да у одређеном периоду испуни своје обавезе, потребно  је да са ЈП Топлификација склопи споразум о отплати дуга. више