Вести

Сервисне информације

Обавештење о увођењу електронског фактурисања за правне субјекте

Поштовани купци, обавештавамо вас да је ЈП Топлификација, сходно  Закону о елелектронском фактурисању(„Службени гласник РС“,број 44/21 и 129/21) почев од 1.7.2022.године у обавези да прима и издаје електронске фактуре субјектима…ВишеОбавештење о увођењу електронског фактурисања за правне субјекте

Набавке

Н-51-у/2022 Аутолимарске услуге за потребе возног парка, Обавештење о покретању набавке.

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-51-у/2022 Аутолимарске услуге возног парка, уредила Обавештење о покретању набавке коју можете преузети овде:Н 051-у-2022 Oбавештење о покретању

Набавке

Н-76-д/2022 Набавка рачунарске и сродне опреме, Обавештење о покретању набавке.

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-76-д/2022 Набавка рачунарске и сродне опреме уредила Обавештење о покретању набавке на коју се закон о Ј.Н не примењује, коју можете преузети ово:Н 76-д-2022 Oбавештење…ВишеН-76-д/2022 Набавка рачунарске и сродне опреме, Обавештење о покретању набавке.

Набавке

Н-65-у-2022 Израда процене од ризика катастрофа, Обавештење о покретању.

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-65-у/2022 Израда процене од ризика катастрофа је уредила Обавештење о покретању коју можете преузети овде:Н 65-у-2022 Обавештење о покретању поступка на који се закон јн…ВишеН-65-у-2022 Израда процене од ризика катастрофа, Обавештење о покретању.

Набавке

Н-64-у/2022 Израда плана заштите и спасавања, Обавештење о покретању.

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-64-у/2022 Израда плана заштите и спашавања уредила уредила Обавештење о покретању који можете преузети овде:Н 64-у-2022 Обавештење о покретању поступка на који се закон јн…ВишеН-64-у/2022 Израда плана заштите и спасавања, Обавештење о покретању.

Набавке

Н-14-д/2022 Набавка за бифе-поновљен поступак, Обавештење о покретању набавке на коју се закон о Ј.Н не примењује.

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-14-д/2022 уредила Обавештење о покретању набавке на коју се закон о Ј.Н не примењује, који можете преузети овде:Н 14-d-2022 Obaveštenje o pokretanju-ponovljeni postupak

Набавке

Н 71-у-2022 Услуге увођења пословног система финансијског управљања и контроле (ФУК), Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н 71-у/2022 уредила Обавештење о закљученом уговору који можете преузети овде:Н 71-2022 Обавештење о закљученом уговору.