Вести

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА – I ПАРТИЈА – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила уговор за предметну јавну набавку добара ЈН МВ 1.1.7/2020  –“Набавка канцеларијског потрошног материјала,  I-Партија : Канцеларијски материјал.
Можете преузети овде Обавештење о закљученом уговору.

НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА – 1. ПОЈАШЊЕЊЕ

ЈП “Топлификација” Пожаревац је дала 1. Појашњење на постављено питање заинтересованог лица за јавну набавку  ЈНОП ОС 1.1.13/2020  “Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система”. Набавка се спроводи у отвореном поступку ради закључења оквирног споразума.
Можете преузети овде  1. Појашњење.

УСЛУГЕ ИНТЕРНЕТА И ПОВЕЗИВАЊЕ УДАЉЕНИХ ЛОКАЦИЈА. HOSTING (VOIP) – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила уговор за предметну набавку услуга – наруџбеницом ЈНМВ 2.2.46Н/2020 „Услуге интернета и повезивање удаљених локација. Хостинг (ВОИП). 
Можете преузети овде Oбавештење о закљученом уговору .

ИЗГРАДЊА ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ 5/65 И 10/65 ВЛАЈКА ПАВЛОВИЋА ББ- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели уговора  за јавну набавке радова  –”Изградња топлопредајне станице 5/65 и 10/65 Влајка Павловића бб”. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.8/2020.
Можете преузети овде Одлука о додели уговора.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ КОРИСНИЦИ ДА СЕ, УСЛЕД ПРОГЛАШЕНОГ ВАНРЕДНОГ СТАЊА, НАПЛАТА УСЛУГЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ НЕЋЕ НАПЛАЋИВАТИ НА ШАЛТЕРИМА ЈПТ.

ПРЕПОРУЧУЈУ СЕ ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ, ПОШТИ И ЛИ БАНКАМА

ОМОГУЋАВА СЕ ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИЈА ПУТЕМ ЕМАИЛА:

JPT@TOPLIFIKACIJA.RS ILI

TEL: 012/542-785

ИЗГРАДЊА ТОПЛИФИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ НА ЛОКАЦИЈИ ИТПС “ИЛИЈЕ ГОЈКОВИЋА”- ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела одлуку о измени уговора за ЈНОП 1.3.23/2019 – “Изградња топлификационе мреже на локацији ТПС „Илије Гојковића“. 
Можете преузети овде Oдлука о измени уговора о јавној набавци

ИЗГРАДЊА ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ 9/85 ШЕСТА ЛИЧКА 85 – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке радова  –” Изградња топлопредајне станице 9/85 Шеста Личка 85″. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.21/2020.
Можете преузети овде Позив за подношење понуда, Kонкурсна документација.

Интервенција 16.03.2020.

Услед неодложне интервенције на магистралном вреловода у ул. Лоле Рибара без грејања ће бити корисници у ул. Чеде Васовића, Косовска, Шумадијска, Београдска, Ђурђа Бранковића, Трг Радомира Вујовића, Светосавска, Браничевска, Делиградска, Моше Пијаде – до пруге, Кнез Милошев Венац, Ђуре Ђаковића, Невесинска, Зеленгорска, Звишка, Симе Симића, 7. јула, Дринска, Синђелићева, Партизанска, Кнеза Лазара, Косанчићева, Босанска, Пролетерска, Косте Абрашевића, Немањина – непарна страна, Табачка Чаршија, 15. Октобар, Ћебина, Ђуре Ђаковића, Вардарска, Ситничка, Книнска, Скопљанска, Сувоборска, Стишка и Индустријска.

Очекивани завршетак интервенције је 17.03.2020. године до 20 х.

НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМA- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела одлуку о покретању оквирног споразума  за предметну јавну набавку добара ЈН ОП ОС 1.1.13/2020  –“Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система”.
Можете преузети овде  Позив за подношење понуда, Kонкурсна документција.

Обавештење 15.03.2020

Због планиране интервенције на примарном цевоводу у улици Лоле Рибара, доћи ће до прекида у испоруци топлотне енергије у делу града у периоду од 9-15 часова.
Без грејања ће бити објекти од центу града ка изласку у правцу Београда. У осталим деловима града испорука топлотне енергије обављаће се неометано.