Вести

НАБАВКА ПОСЛОВНОГ СОФТВЕРА MS OFFICE -ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила уговор  за ЈНМВ 1.1.9/2019  Набавка пословног софтвера Ms office. Набавка је спроведена као јавна набавка мале вредности.
Можете преузети овде Oбавештење о закљученом уговору.

РАДОВИ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ВРАЋАЊУ КОЛОВОЗА И ТРОТОАРА У ПРВОБИТНО СТАЊЕ- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је потписала уговор за јавну набавку ЈНОП 1.3.7/2019 Радови на јавним површинама на враћању коловоза и тротоара у првобитно стање. Набавка је спроведена у отвореном поступку јавне набавке.
Можете преузети овде  Одлука о додели уговора

УСЛУГЕ ОЧИТАВАЊА КАЛОРИМЕТАРА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП “Топлификација” Пожаревац је потписала уговор за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1.2.18/2019 Услуге очитавања калориметара.
Можете преузети овде Oбавештење  о закљученом  уговору

ПРЕДИЗОЛОВАНЕ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВЦА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОРУ бр.10

JП „Топлификација“ Пожаревац је закључила појединачни уговор бр. 10  на основу потписаног оквирног споразума за предметну јавну набавку добара ЈН ОП ОС 1.1.13/2018  –“Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система за конзумно подручје Пожаревца (ТС).
Можете преузети овдe Oбавештење о закљученом уговору

ИЗГРАДЊА ТОПЛИФИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ НА ЛОКАЦИЈИ ИТПС „ИЛИЈЕ ГОЈКОВИЋА“ – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке радова  – Изградња топлификационе мреже на лоакцији ИТПС „Илије Гојковића”. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.23/2019.
Можете преузети овде Позив за подношење понудаКонкурсна документација

МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ПРИКЉУЧНОГ ТОПЛОВОДА ТПС КУЧЕВАЧКА – ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је донела одлуку о измени уговора за јавну набавку у отвореном поступку  ЈНОП 1.3.34/2018 “Машински и грађевински радови на изградњи прикључног   топловода ТПС Кучевачка”
Можете преузети овде Oдлука о измени уговора

ЈНМВ 2.2.1Н/2019 Превоз материјала из магацина на локацију-Поновљени поступак, Обавештење о закључењу уговора.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.1Н/2019 Превоз материјала из магацина на локацију-Поновљени поступак донела Обавештење о закљученом уговору који можете преузети: ЈНМВ 2.2.1Н-2019 Обавештење о закљученом уговору

ПРЕДИЗОЛОВАНЕ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВЦА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОРУ бр 9

JП „Топлификација“ Пожаревац је закључила појединачни уговор бр. 9  на основу потписаног оквирног споразума за предметну јавну набавку добара ЈН ОП ОС 1.1.13/2018  –“Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система за конзумно подручје Пожаревца (ТС).
Можете преузети овде Oбавештење о закљученом појединачном уговору бр. 9

Обавештење о закљученом Уговору ЈНОП 1317/2019; МАШИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, ОРН: 45232140

Дана 5. августа 2019. године, након спроведеног поступка јавне набавке: ЈНОП 1317/2019 МАШИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, ОРН: 45232140, по донетој и објављеној одлуци о додели уговора, на предлог комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда и потписаног уговора са понуђачем, Welding ZR, Velika Plana, Bulevar Despota Stefana 42, PIB:102658445, самостално извршење Уговора. Објављујемо обавештење у прилогу.
Прилог:Обавештење о потписаном Уговору

УСЛУГА ОЧИТАВАЊА КАЛОРИМЕТАРА – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је донела одлуку о додели уговора за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1.2.18/2019 – Услуге очитавања калориметара. 
Можете преузети овде Oдлука о додели уговора