Вести

РАДОВИ НА МОНТАЖИ ПРИМАРНОГ ДЕЛА ТПС „ТРИАНГЛ“ СА ПОВЕЗИВАЊЕМ НА ПОСТОЈЕЋЕ ПРИМАРНЕ И СЕКУНДАРНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке радова  –” „Радови на монтажи примарног дела ТПС „ТРИАНГЛ“ са повезивањем на постојеће примарне и секундарне инсталације“. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.33/2019.
Можете преузети овде Позив за подношење понудаКонкурсна документација.

ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧАКА НА ТС ЗА „МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ 2019, БАЛОН ХАЛУ И 3 ТПС“ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила уговор за предметну јавну набавку радова ЈН ОП 1.3.6/2019  –“Изградња прикључака на ТС за „Мале локације 2019″, Балон халу и 3 ТПС“,.
Можете преузети овде Oбавештење о закљученом уговору.

ЕЛЕКТРОРАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ТПС – ПО ПАРТИЈАМА – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 1. И ПАРТИЈУ 2.

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела одлуку о додели уговора за набавку – „Електрорадова на изградњи ТПС- у 2 партије.  Набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.3.33/2019.
Можете преузети овде  1. Партија -Oдлука о додели уговора 2.Партија – Одлука о додели уговора.

Интервенција у насељу „Ђура Јакшић“

Услед пуцања цеви на секундарном делу цевовода у насељу „Ђура Јакшић“, тренутно су без грејања корисници у ул. Чеде Васовића од бројева 6 до 14, Вардарска 19 и Мачванска 18. Предвиђени завршетак радова на санацији цевовода је 5.11.2019. године у раним преподневним часовима.

ЈН 1.2.29-1/2019 Услуга штампања рачуна и образаца, Уговор-Наруџбеница бр.1 по Оквирном споразуму

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈН 1.2.29-1/2019 Услуга штампања рачуна и образаца уредила Уговор Наруџбеницу бр.1 по оквирном споразуму коју можете преузети овде:ЈН-1.2.29-1-Обавештење о закљученом уговору .

ЈНМВ 1.2.8/2019 Услуга трајног збрињавања отпада, Појашњење бр.2

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.2.8/2019 Услуга трајног збрињавања отпада уредила Појашњење бр.2,које

можете преузети овде: ЈНМВ 1.2.28- 2019, 2. Појашњење

ЈНМВ 2.2.30Н/2019 Сервис опреме аутоматике за ТПС, Конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.30Н/2019 Сервис опреме аутоматике за ТПС уредила Конкурсну документацију коју ,

можете преузети овде:ЈНМВ 2.2.30 Н/ 2019 Конкурсна документација

НАБАВКА ГОРИВА И ТНГ-а – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели уговора за набавку добара – Набавка горива и ТНГ-а. 
Набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.1.6/2019.
Можете преузети овде Oдлука о додели уговора.

ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ – МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је потписала уговор за  –” Хитне интервенције – машински и грађевински радови. Набавка је спроводена у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.1/2019.
Можете преузети овде Обавештење о закљученом уговору.

ЈНМВ 2.1.3Н/2019 Набавка материјала и опреме за пружање прве помоћи, Конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.1.3Н/2019 Набавка материјала и опреме за пружање прве помоћи уредила Конкурсну документацију коју,

можете преузети овде:ЈНМВ 2.1.3. Н 2019 Конкурсна документација