ПРЕДИЗОЛОВАНЕ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС НА ЛОКАЦИЈИ ВЛАЈКА ПАВЛОВИЋА ББ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ 6. ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила појединачни уговор бр.6  на основу потписаног оквирног споразума за предметну јавну набавку добара ЈН ОП ОС 1.1.13/2020  –“Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система.
Можете преузети овде Oбавештење о закљученом 6.појединачном уговору

Завршетак грејне сезоне 2020-21.

Званични крај грејне сезоне ће бити у суботу 08.05.2021. године, за када је предвиђен престанак преузимања паре са турбине у ТЕ-KО „А“. За дане викенда предвиђена је испорука акумулиране енергије, тако да би се од понедељка кренуло са обустављањем циркулације у топлопредајним подстаницама.

Подсећамо Вас, да у складу са Одлуком о условима и начину снабдевања топлотном енергијом, званична грејна сезона се завршава 15. априла, изузетно у периоду од 16. априла до 3. маја када су произвођач и дистрибутер топлотне енергије дужни да обезбеде испоруку топлотне енергије у случају да у претходна два дана температура ваздуха измерена у 21 час износи 12 °Ц или мање и да се према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода очекују исти временски услови и у наредним данима.

Н-009-II-2021 Набавка техничких гасова-2.Партија-Пропан Бутан, Обавештење о покретању набавке

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н 009-II-2021 Набавка техничких гасова-2.Партија-Пропан Бутан , уредила

Обавештење о покретању набаваке који можете преузети овде:Н 009-II-2021 Oбавештење о покретању набавке на коју се закон Ј.Н не примењује.

Н 009-I-/2021 Набавка течних гасова 1. Партија-Ацетилен и Кисеоник,Обавештење о покретању

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-009-I-2021 , 1. Партија-Ацетилен и Кисеоник уредила Обавештење о покретању набавке, 

који можете преузети овде:Н 009-I-2021 Oбавештење о покретању набавке на коју се закон Ј.Н не примењује.

Н-012/2021 Набавка гума за аутомобиле, акумулатора и остале опреме. Обавештење о закљученом уговору.

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-012/2021 Набавка гума за аутомобиле, акумулатора и остале опреме уредила

Обавештење о закљученом уговору, који можете преузети овде:Н 012-2021 Обавештење о закљученом уговору.

N 054-I/2021 Партија 1. Угоститељске услуге-Пословни ручак, Обавештење о закљученом уговору.

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н 054-2021 Партија 1. Угоститељске услуге-Пословни ручак,

Уредила Обавештење о закљућеном уговору који можете преузети овде:Н 054-I-2021 Обавештење о закљученом уговору.

Н-015/2021 Набавка за Бифе, Обавештење о закљученом уговору.

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-015/2021 Набавка за Бифе донела Обавештење о закљученом уговору који

можете преузети овде:Н 015-2021 Обавештење о закљученом уговору на који се закон о Ј.Н не примењује

Н-060/2021 Одржавање и сервис клима и расхладних уређаја ван гарантног рока, Обавештење о покретању набавке на коју се закон о Ј.Н не примењује.

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н-060/2021 Одржавање и сервис клима и расхладних уређаја ван гарантног рока уредила

Обавештење о покретању набавке на коју се закон о Ј.Н не примењује који можете преузети овде:Н 060-2021 Oбавештење о покретању набавке на коју се закон о Ј.Н не примењује

Сервис аутоелектрике ван гарантног рока – Обавештење о покретању набавке на коју се закон о јавним набавкама не примењује

ЈП “Топлификација” је покренула набавку Н 0062/2021 Сервис аутоелектрике ван гарантног рока.
Можете преузети овде   Н 0062-2021 Обавештење о покретању поступка на који се закон јн не примењује