Вести

ЈНМВ 2.1.10Н/2020 Набавка телекомуникационе опреме структурне мреже, Позив и Конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.1.10Н/2020 Набавка телекомуникационе опреме структурне мреже уредила позив и Конкурсну документацију коју можете преузети овде:ЈНМВ 2.1.10 Н 2020 Конкурсна документација

НАБАВКА АРМАТУРЕ И МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНИХ СЕТОВА (МРС) ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС – ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је донела одлуку о закључењу оквирног споразума ЈНОП ОС 1.1.5/2020 Набавка арматуре и мерно-регулационих сетова (МРС) за потребе изградње ТС.
Можете преузети овде Одлука о закључењу оквирног споразума.

 

НАБАВКА ПОКЛОПАЦА ЗА РЕВИЗИОНЕ КОМОРЕ – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП Топлификација Пожаревац је  донела одлуку о додели уговора за јавну набавку ЈНМВ 1.1.15/2020 – “Набавка поклопаца за ревизионе шахте,“
Можете преузети овде Oдлука о додели уговора

НАБАВКА И ДОГРАДЊА УЛТРАЗВУЧНИХ МЕРИЛА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ – 1. ПОЈАШЊЕЊЕ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке добара  –”Набавка и доградња ултразвучних мерила топлотне енергије”. Набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.1.11/2020.
Можете преузети овде 1. Појашњење 

НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА НАБАВКУ СИСТЕМА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА НА ЛОКАЦИЈИ ЋИРИКОВАЦ 2. ФАЗА

JП „Топлификација“ Пожаревац је закључила појединачни уговор бр. 2  на основу потписаног оквирног споразума за предметну јавну набавку добара ЈН ОП ОС 1.1.13/2020  –“Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система на локацији Ћириковац 2. фаза.
Можете преузети овде Oбавештење о закљученом појединачном уговору бр. 2

НАБАВКА АРМАТУРЕ И МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНИХ СЕТОВА (МРС) ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС НА ЛОКАЦИЈИ ДРАЖЕ МАРКОВИЋА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОР БР. 12

JП „Топлификација“ Пожаревац је закључила појединачни уговор бр. 11  на основу потписаног оквирног споразума за предметну јавну набавку добара ЈН ОП ОС 1.1.5/2018  –“Набавка арматуре и мерно-регулационих сетова (МРС) за потребе изградње ТС .
Можете преузети овде Oбавештење о закљученом 12. појединачном уговору

ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧНИХ ТОПЛОВОДА НА ТОПЛИФИКАЦИОНИ СИСТЕМА – МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ 2020 – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је покренула јавну набавке радова  –”Изградња прикључних топловода на топлификациони систем – Мале локације 2020,“. Јавна набавка се спроводи као отворени поступак ЈНОП 1.3.22/2020.
Можете преузети овде Позив за подношење понуда, Kонкурсна документација.

ИЗГРАДЊА ТОПЛИФИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ ЋИРИКОВАЦ – ДЕСНА СТРАНА ОД ПУТА ПОЖАРЕВАЦ – КОСТОЛАЦ – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је покренула јавну набавке радова  –”Изградња топлификационе мреже у насељу Ћириковац – десна страна од пута Пожаревац – Костолац”. Јавна набавка се спроводи као отворени поступак ЈНОП 1.3.4/2020.
Можете преузети овде Позив за подношење понуда, Kонкурсна документација

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА МЕРЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ У ТОПЛОПРЕДАЈНИМ СТАНИЦАМА 1. ПАРТИЈА – НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА МЕРЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ У ТОПЛОПРЕДАЈНИМ СТАНИЦАМА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП “Топлификација” Пожаревац је закључила уговор за набавку добара “Набавка опреме за мерење и управљање у топлопредајним станицама, Партија 1- Набавка опреме за мерење и управљање у топлопредајним станицама за инвестиције”. Набавка је спроведена као јавна набавка у отвореном поступку ЈНОП 1.1.16/2020.
Можете преузети овде  Oбавештење о закљученом уговору

НАБАВКА АРМАТУРЕ И МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНИХ СЕТОВА (МРС) ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ПОЈЕДИНАЧНОМ УГОВОРУ БР. 11

JП „Топлификација“ Пожаревац је закључила појединачни уговор бр. 11  на основу потписаног оквирног споразума за предметну јавну набавку добара ЈН ОП ОС 1.1.5/2018  –“Набавка арматуре и мерно-регулационих сетова (МРС) за потребе изградње ТС .
Можете преузети овде Обавештење о закљученом појединачном уговору бр. 11