Вести

јнмв 1.2.21/2020 Услуге одржавања софтвера централног система надзора и управљања топлопредајним станицама ЈП “Топлификација” Пожарвац,Обавештење о закљученом уговору.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.2.21/2020 уредила Обавештење о закљученом уговору , који можете преузети овде:ЈНМВ 1.2.21-2020 Обавештење о закљученом уговору

Н-007/2021 Набавка санитарног материјала и опреме за рад чистачица, Обавештење о покретању набавке на које се закон не примењује.

ЈП Топлификација Пожаревац је за Н 007/2021 Набавка санитарног материјала и опреме за рад чистатица , донела Обавештење о покретању набавке на коју се закон не примењује коју можете пеузети овде:Н 007-2021 Obaveštenje o pokretanju

Н 032/2021 Услуге мобилне телефоније, Обавештење о покретању набавке на које се закон не примењује.

ЈП Топлификација Пожаревац је за Набавку 032/2021 Услуге мобилне телефоније уредила Обавештење о покретању набавке на коју се закон не односи, који можете преузети овде:Н 023-2021 Обавештење о покретању набавке на коју се закон не примењујеu

СЕРВИС МОТОРНЕ АРМАТУРЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП “Топлификација” Пожаревац је закључила уговор за набавку услуга – Сервис моторне арматуре.  Јавна набавка је спроведена као јавна набавка  мале вредности   ЈНМВ 1.2.17/2020.
Можете преузети овде
Обавештење о закљученом уговору.

НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ, ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП “Топлификација” Пожаревац је закључила уговор за набавку добара –  “Набавка челичних цеви, цевних елемената и материјала”. Јавна набавка је спроведена као набавка   у отвореном поступку ЈНОП 1.1.1/2020.
Можете преузети овде Oбавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 1.2.21/2020 Услуга одржавања централног система надзора и управљања топлопредајних станица, Одлука о додели уговора

ЈП Топлификација је за ЈНМВ 1.2.21/2020 ” Услуге одржавања централног система надзора и управљања топлопредајних станица”  Уредила Одлуку о додели уговора, коју можете преузети овде:JНМВ 1.2.21-Oдлука о додели уговора

– НАБАВКА ШТАМПАЧА, КОПИР АПАРАТА И ОПРЕМЕ – 2. ПАРТИЈА.- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП “Топлификација” Пожаревац је закључила уговор за набавку добара –  Набавка рачунарске и сродне опреме- По партијама  – Партија 2. – Набавка штампача, копир апарата и опреме“.  Јавна набавка је спроведена као набавка  мале вредности   ЈНМВ 1.1.8-II/2020.
Можете преузети овде Обавештење о закљученом уговору

НАБАВКА РАЧУНАРА И СРОДНЕ ОПРЕМЕ-1. ПАРТИЈА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП “Топлификација” Пожаревац је закључила уговор за набавку добара –  Набавка рачунарске и сродне опреме- По партијама,  Партија 1.  – Набавка рачунара и сродне опреме“.  Јавна набавка је спроведена као набавка  мале вредности   ЈНМВ 1.1.8-I/2020.
Можете преузети овдеOбавештење о закљученом уговору

ЈП “Топлификација” Пожаревац је закључила уговор за набавку услуга – “Сервис моторне арматуре”. Јавна набавка је спроведена као јавна набавка мале вредности  ЈНМВ 1.2.17/2020.
Можете преузети овде Oдлука о додели уговора.

НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ, ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је донела одлуку о додели уговора за набавку добара –  “Набавка челичних цеви, цевних елемената и материјала”. Јавна набавка је спроведена као набавка   у отвореном поступку ЈНОП 1.1.1/2020.
Можете преузети овде Oдлука о додели уговора.