Вести

ЈНМВ 2.2.34Н/2019 Услуге електронског надзора праћења присутних запослених, Појашњење бр 1.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.34Н/2019 Услуге електронског праћења присутних запослених уредило Појашњење бр 1. које,

можете преузети овде: ЈНМВ 2.2.34н/2019 1. ПОЈАШЊЕЊE

Интервенција 06.02.2019

У току дана 06.02.2019.г. ће се извршити интервенција на примарном прикључку у шахти у Партизанској улици испред броја 16.
Због радова ледећи објекти ће бити без грејања до 15 сати:
Партизанска 16 (стамбена зграда),

Лоле Рибара 84 (кућа) и
Топличина 51 (кућа).

МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЛОКАЦИЈИ МОРАВСКА 56 – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци радова – Машински и грађевински радови на  локацији Моравска 56.  Уговор је потписан на основу спроведеној отвореног поступка ЈН ОП 1.3.24/2018.
Можете преузети овде Oбавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 2.2.6-Н/2019 Редован преглед ПП апарата испитивање хидрантских црева и ванредно пуњење апарата, Обавештење о закљученом уговору.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.6Н-2019 Редован преглед ПП апарата испитивање џидрантских црева и ванредно пуњење апарата, а Обавештење о закљученом уговору,

можете преузети овде: ЈНМВ 2.2.6Н-2019 Обавештење о закљученом уговору

 

ЈНМВ 2.2.34Н/2019 Услуге електронског надзора праћења присуства запослених,Двогодишњи уговор-Исправљена конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.34Н/2019 Услуге електронског надзора праћења присуства запослених за 2019/2020 извршила Измену конкурсне документације коју

можете преузети овде: ЈНМВ 2.2.34. Н 2019 Измењена Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка ЈНОП 138/2018; НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНОГ ПРИКЉУЧКА И ИЗГРАДЊЕ НОВЕ ТПС У УЛИЦИ МОШЕ ПИЈАДЕ, ОРН: 45232140

Дана 4. фебруара 2019. године, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке радоваа: Број: 138/2018 НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНОГ ПРИКЉУЧКА И ИЗГРАДЊЕ НОВЕ ТПС У УЛИЦИ МОШЕ ПИЈАДЕ, ОРН: 45232140, након донете и објављене одлуке о обустави отвореног поступка, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени ” нема пристиглих, прихватљивих и одговарајућих понуда”.  Објављујемо обавештење у прилогу.
Прилог:Обавештење о обустави поступка

Набавка услуга ЈНМВ 1211/2019; СЕРВИС И ДОГРАДЊА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ И ЗАМЕНА ЗАПТИВНИХ ЕЛЕМЕНАТА, ОРН: 50530000

Дана 29. јануара 2019. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне мале вредности услуга од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом за текућу пословну годину. Дана 1. фебруара 2019. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 676/3  и Конкурснe документацијe за набавку услуга број: ЈНМВ 1211/2019 СЕРВИС И ДОГРАДЊА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ И ЗАМЕНА ЗАПТИВНИХ ЕЛЕМЕНАТА, ОРН: 50530000
Рок за достављање понуда: 11. фебруар 2019. године до 9 сати.
Јавно отварање понуда:       11. фебруар 2019. године у 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети лично у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, као и са портала ЈН и интернет страници у прилогу.
Прилог:Позив за достављање понуда
Конкурсна документација

Набавка добара ЈНОП 1114/2019; НАБАВКА ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, ОРН: 42511110

Дана 30. јануара 2019. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке добара у отвореном поступку од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом за текућу пословну годину.  Дана 1. фебруара 2019. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 772/3 од 1. фебруара 2019. године и Конкурснe документацијe за набавку добара број: ЈНОП 1114/2019 НАБАВКА ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, ОРН: 42511110
Рок за достављање понуда: 5. март 2019. године до 9 сати.
Јавно отварање понуда:       5. март 2019. године у 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети лично у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, као и са портала УЈН и интернет страници  у прилогу.
Прилог:Позив за достављање понуда Набавка цирк пумпи
Конкурсна документација Набавка цирк пумпи

ЈНМВ 2.2.34Н/2019 Услуге електронског надзора праћења присуства запослених, Конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.34Н/2019 Услуге електронског надзора праћења присуства запослених уредила Конкурсну документација коју,

можете преузети овде: ЈНМВ 2.2.34. Н 2019 Конкурсна документација

Обавештење о измени рока за достављање понуда ЈНОП 1343/2018; НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦАМА ГОРАНСКА И 1. СРПСКОГ УСТАНКА, ОРН: 45232140

Дана 29. јануара 2019. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Обавештење о измени рока за достављање понуда број 9406/3-1 од 29. јануара 2019. године и Измењене конкурснe документацијe за набавку радова број: ЈНОП 1343/2018 НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦАМА ГОРАНСКА И 1. СРПСКОГ УСТАНКА, ОРН: 45232140
Измењен рок за достављање понуда: 12. фебруара 2018. године до 9 сати.
Јавно отварање понуда:                             12. фебруара 2018. године у 10 сати.
 Обавештење и измењена конкурсна документација могу се преузети лично у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, као и са портала УЈН и интернет страници у прилогу.
Прилог: 
Обавештење о измени рока за достављање понуда са изменама
Измењена Конкуена докуменација