Вести

ЈН ОП 1.3.23/2020 Машински и грађевински радови на замени комплетне примарне и секундарне мреже, Измењена конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈН ОП 1.3.23/2020 Машински и грађевински радови на замени комплетне примарне и секундарне мреже , уредила Исправљену конкурсну документацију, коју можете преузети овде:ЈН ОП 1.3.23-2020 Измењена Конкурсна документација.

ЈН ПП 1.3.21/2020 Изградња топлопредајне станице 9/85- Шеста Личка 85, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈН ПП 1.3.21/2020 Изградња топлопредајне станице 9/85- Шеста личка 85, уредила обавештење о закљученом уговору који можете преузети овде:ЈНОП 1.3.21- 2020 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈНОП 1.3.23/2020Машински и грађевински радови на замени комплетне примарне и секундарне мреже, Позив и Конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНОП 1.3.23/2020 Машински и грађевински радови на замени комплетне примарне и секундарне мреже уредила Позив и Конкурсну документацију коју можете преузети овде:JNOP 1.3.23 2020 PozivZaPodnosenjePonude. pdf,ЈН ОП 1.3.23-2020 Конкурсна документација

ЈНМВ 1.2.7/2020 Услуге физичко техничког обезбељења објеката. Одлука о додели уговора

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.2.7/2020 Услуге физичко техничког о безбеђења објеката уредила Одлуку о додели уговора коју можете преузети овде: ЈНМВ 1.2.7-2020 Oдлука о додели уговора

ЈН ОП 1.1.27/2020 Набавка предизолованих цеви и цевних елелмената за потребе одржавања топлификационог система, Позив и Конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈН ОП 1.1.27/2020 Набавка предизолованих цеви и цевних елемената за потребе одржавања топлификационог сиситемауредила Пози и Конкурсну документацију коју можете преузети овде:JНОП 1.1.27 2020 Позив за достављање понуда . pdf,1.1.27 2020 Konkursna dok Nabavka celicnih cevi

ЈНМВ 2.3.2Н/2020 Електро радови на изградњи телекомуникационе мреже, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ  2.3.2.Н/2020 Електрорадови на изградњи телекомуникационе мреже уредила Обавештење о закљученом уговору који можете преузети овде:2.3.2 -Н -2020 Обавештење о закљученом уговору.

ИЗГРАДЊА ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ 9/85 ШЕСТА ЛИЧКА 85 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је донела одлуку о додели уговора за набавку радова “Изградња топлопредајне станице 9/85 Шеста личка 85“. Набавка је спроведена као јавна набавка у преговарачком поступку са објављивањем позива за достављање понуда ЈНПП 1.3.21/2020.
Можете преузети овде Одлука о додели уговора

ИЗГРАДЊА ДЕЛА ПРЕНОСНЕ МРЕЖЕ У РАТАРСКОЈ УЛИЦИ И ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ РАТАРСКА 209- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је донела одлуку о додели уговора за набавку радова “Изградња дела преносне мреже у Ратарској улици и дистрибутивне мреже топлопредајне станице Ратарска 209“. Набавка је спроведена као јавна набавка у преговарачком поступку са објављивањем позива за достављање понуда ЈНПП 1.3.17/2020.
Можете преузети овде  Одлука о додели уговора.

ЈН ОП 1.3.20/2020 Израда објеката топлопредајне станице 6/76 Цане Бабовића 39 , Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈН ОП 1.3.20/2020 Израда објеката топлопредајне станице 6/76 Цане Бабовића 39 уредила Обавештење о закљученом уговору које можете преузети овде: Обавештење о закученом уговору

НАБАВКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОГ КАБЛА И СПОЈНЕ ОПРЕМЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП “Топлификација” Пожаревац је потписала уговор за набавку добара  ЈНМВ 1.1.17/2020 – „Набавка телекомуникационог кабла и спојне опреме.  Набавка је спроводена  као јавна набавка мале вредности.
Можете преузети овде  Oбавештење о закљученом уговору.