Вести

ЈНМВ 1.1.6/2020 Набавка Горива и ТНГ, Позив и Конкурсна документација

ЈП Топлификација је за ЈНМВ 1.1.6/2020 Набавка Горива и ТНГ уредила позив и Конкурсну документацију коју можете преузети овде: ЈНМВ 1.1.6-2020 Позив, JНМВ 1.1.6- 2020 Kонкурсна документација

ЈНМВ 2.2.56Н/2020 Оспособљавање запослених за указивање прве помоћи, Обавештење о закљученом уговору.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.56Н/2020 Оспособљавање запослених за указивање прве помоћи уредила Обавештење о закљученом уговору који можете преузети овде:2.2.56Н 2020 Oбавештење о закљученом уговору.

НАБАВКА ПОКЛОПАЦА ЗА РЕВИЗИОНЕ КОМОРЕ – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је донела поновљену одлуку о закључењу Уговора за ЈНМВ  1.1.15/2020  Набавка поклопаца за ревизионе коморе.
Можете преузети овде Oдлука о додели уговора

ИЗГРАДЊА ДЕЛА ПРЕНОСНЕ МРЕЖЕ У РАТАРСКОЈ УЛИЦИ И ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ ТОПЛОПРЕДАЈНЕ СТАНИЦЕ РАТАРСКА 209- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је донела поновљену одлуку о закључењу Уговора за ЈНПП  1.3.17/2020  Изградња дела преносне мреже у Ратарској улици и дистрибутивне мреже топлопредајне станице Ратарска 209.
Можете преузети овде Oдлука о додели уговора

ИЗГРАДЊА ТОПЛИФИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ ЋИРИКОВАЦ – ДЕСНА СТРАНА ОД ПУТА ПОЖАРЕВАЦ – КОСТОЛАЦ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је добила Захтев за заштиту права од учесника у јавној набавци ЈНОП 1.3.4/2020  “Изградња топлификационе мреже у насељу Ћириковац – десна страна од пута Пожаревац- Костолац”.  На основу истог, ЈП “Топлификација” као наручилац задржава све даље активности у поступку јавне набавке.
Можете преузети овде Oбавештење о поднетом захтеву за заштиту права.

ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА И УНОСА У КАТАСТАР – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је донела одлуку о закључењу Уговора за ЈНМВ  1.2.10/2020  Геодетске услуге за потребе изградње топлификационог система и уноса у катастар.
Можете преузети овде Oдлука о додели уговора

Санација дела топловода у Бусију

У четвртак 22. октобра 2020- године, због радова на санацији дела топловода, без грејања ће остати корисници у ул Шеста личка, Властимира Царевца, Цане Бабовић и околних улица.

ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА И УНОСА У КАТАСТАР – 1. ПОЈАШЊЕЊЕ

ЈП Топлификација Пожаревац је дала 1. Појашњење на основу питања постављеног од стране заинтересованог лица у вези  јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1.2.10/2020 Геодетске услуге за потребе изградње топлификационог система и уноса у катастар.
Можете преузети овде Појашњење 1

АКТИВНОСТИ НА ПРИПРЕМАМА ЗА ПОЧЕТАК ГРЕЈНЕ СЕЗОНЕ 2020/2021

Обзиром на наступајући почетак грејне сезоне ЈП „Топлификација“ Пожаревац у сарадњи са ТЕ-КО Костолац спроводи неопходне активности на припремама топлификационог система. До дана 13.10.2020. године обављено је следеће:
– у потпуности су запуњени вреловод Костолац-Пожаревац укључујући и примарне мреже у Пожаревцу и околним сеоским насељима Кленовник, Петка и Ћириковац;
– скоро у потпуности је извршена допуна секундарних инсталација у објектима купаца који су прикључени на заједничке топлопредајне станице. Од укупно 120 подстаница за чију допуну и пуштање у рад је надлежна ЈП „Топлификација“ Пожаревац, 110 их је спремно за рад и у њима су стартоване циркулационе пумпе. За преостале подстанице је у току пуњење и очекује се да до краја данашњег дана и оне буду оспособљене за рад;
– индивидуалне топлопредајне станице код којих допуна секундарних инсталација није у надлежности ЈП „Топлификација“ Пожаревац допуњавају и пуштају у рад сами власници објеката;
– топле пробе инсталација грејања у Пожаревцу и околним селима отпочеле су у складу са претходним плановима у петак 9. октобра, синхронизованим активностима које су спровеле надлежне службе ЈП „Топлификација“ Пожаревац и ТЕ-КО „Костолац А“. Укључивање циркулационих пумпи у топлопредајним станицама у граду обављали су радници службе одржавања ЈПТ. Истовремено са тим укључене су и главне циркулационе пумпе у измењивачко-пумпној станици у ТЕ-КО и покренута циркулација воде у вреловоду и примарној мрежи. Након тога започило је прогревање воде у вреловоду са прирастом температуре од 5 степени по сату, до постизања максимално договорене температуре. Радијатори у већини објеката прикључених на топлификациони систем били су топли почев од раних јутарњих часова у суботу 10. октобра;
– у суботу у току вечерњих часова дошло је до обуставе рада блока у ТЕ-КО „Костолац А“ који обезбеђује пару за производњу топлотне енергије, због техничких проблема уочених у раду постројења. Истовремено са тим искључена је и циркулација у вреловоду и примарној мрежи. Енергија акумулирана у систему искоришћена је у току јутарњих часова у недељу и понедељак, када је покретањем циркулације у трајању од по 4 сата обезбеђено да радијатори у објектима прикљученим на систем буду „смлачени“;
– према најавама одговорних лица из ТЕ-КО „Костолац А“ у уторак 13.10. до краја дана очекује се покретање блока, а затим и испорука топлотне енергије током ноћи надаље. Тиме ће се стећи услови за наставак топлих проба.
У току трајања топлих проба отклањаће се сви уочени проблеми у раду инсталација грејања, вршити учестала допуна секундарних инсталација и отклањање ваздуха из њих, као и евентуално пуњење преосталих делова секундарних инсталација у зонама на којима је у току прикључење нових купаца.
Почев од 15. октобра надаље режим грејања биће успостављен у складу са временским условима, уз вођење температура у систему у складу са захтеваним клизним дијаграмом. У случају повољнијих временских прилика грејање ће се обављати за дневним прекидима у раду.
13.10.2020.год.
Стручне службе ЈПТ

ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ – МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП Топлификација Пожаревац је покренула отворени поступак  јавне набавке ЈНОП 1.3.1/2020 Хитне интервенције – машински и грађевински радови.
Можете преузети овде Позив за подношење понуда, Kонкурсна документација.