Обавештење – радови на реконструкцији постојећег топловода у улици Синђелићевој од 1. априла до 30. августа

Обавештавамо грађане Пожаревца да ће ЈП Топлификација у периоду од 01.04.2019. до 30.08.2019. године извести радове на реконструкцији постојећег топловода у улици Синђелићевој у Пожаревцу, по добијеном Одобрењу за изградњу и сагласностима јавних предузећа.
У складу са Решењем Одељења за комуналне делатности и енергетику града Пожаревца, а према Саобраћајном пројекту привремене саобраћајне сигнализације, за време извођења радова, у наведеном времену, биће измењен режим саобраћаја, тако да ће саобраћај бити преусмерен на суседне улице. Молимо грађане за разумевање.

Интервенција 06.02.2019

У току дана 06.02.2019.г. ће се извршити интервенција на примарном прикључку у шахти у Партизанској улици испред броја 16.
Због радова ледећи објекти ће бити без грејања до 15 сати:
Партизанска 16 (стамбена зграда),

Лоле Рибара 84 (кућа) и
Топличина 51 (кућа).

Нормализација испоруке топлотне енергије на подручју града Пожаревца

Током претходне вечери поново је успостављена производња топлотне енергије у оквиру костолачких електрана. Параметри система су у току ноћи подизани и тренутно су на полазу из термоелектране остварене температуре које одговарају актуелним временским условима. У Костолцу и околним сеоским насељима успостављен је задовољавајући квалитет грејања у објектима. Због временског периода који је потребан да се топла вода допреми до потрошача у Пожаревцу, нормализација испоруке на овом делу конзумног подручја очекије се у наредним часовима.

Привремено смањење производње и испоруке топлотне енергије

Због проблема у раду оба блока термоелектране Костолац А, током претходне ноћи и јутра дошло је до смањења производње топлотне енергије.  Систем даљинског грејања од јутрос ради са сниженим параметрима и обезбеђује умањене потребе за грејање објеката на територији читавог Града Пожаревца. У току дана очекује се стабилизација производње и испоруке топлотне енергије, чиме би се обезбедило да се просторијске температуре у свим прикљученим објектима врате у прописане границе у току наредног јутра.

На новим рачунима QР код за инстант плаћање

Почев од октобарског рачуна 2018. године ЈПqr novi Топлификација на својим рачунима за испоручену топлотну енергију, укључила је и QР код, који омогућава инстант плаћање. Овај код садржи све податке потребне за аутоматско очитавање и попуњавање електронског налога за плаћање QР кодом, за мобилне и онлајн апликације које подржавају овакав начин плаћања.
Од 22. октобра, по налогу НБС, све банке у Србији су бите у обавези да својим клијентима омогуће овакав начини плаћања. То подразумева да ако имате мобилну или веб алликацију која је повезана са вашим банкарским налогом, а која подржава инстант плаћање и унос QР кода, потребно је да својим мобилним уређајем или камером очитате код, и на тај начин аутоматски попуните електронски налог за плаћање свим потребним подацима, након ваше потврде плаћање је извршено у року од неколико секунди, у зависности од брзине везе са банком. 

 

ОБЈЕДИЊЕНИ ПОЗИВНИ ЦЕНТАР 0800/105-104

Јавно предузеће „Топлификација“ пред званичан почетак грејне сезоне, 15. октобар 2016., године пустило је у функцију Обједињени позивни центар. Овај мултифункционални позивни центар омогућава корисницима система даљинског грејања, као и другим заинтересованим странама, да бесплатним позивом на јединствени број телефона 0800/105-104 добију тражене информације које се тичу функционисања система грејања, буду упућени од кога тражену информацију могу да добију или да пријаве рекламације које се односе на квалитет грејања и цурење воде из инсталација. Опцијама на менију Обједињеног позивног центра позивалац може да изабере пријаву рекламација или пружање информација које су му потребне.

Избор (главни „мени“) Обједињеног позивног центра:
тастер 1
– Пријем рекламација на издате рачуне за извршене услуге и обрачун утрошене топлотне енергије
тастер 2 –Пријем рекламација у вези са квалитетом грејања, цурењем воде из инсталација и другим поремећајима система даљинског грејања
тастер 3 – Пријем информација о нелегалном приључењу на систем топлотне енергије и/или нелегалној потрошњи
тастер 4 – Пријем информација о потрошњи на мерним уређајима који немају модул за даљинско очитавање

Постојећи бројеви телефона Дежурне службе нису укинути, па корисници и даље могу да пријављују своје примедбе и на старе бројеве телефона, али у том случају ЈП Топлификација није у могућности да трошкове позива прихвати на свој терет. 

Грађани питања могу да достављају редовном и/или електронском поштом на адресе Трг Радмира Вујовића 2, 12000 Пожаревац и/или e-mail: jpt@toplifikacija.rs  (радним данима од 07.30-15.30 часова)

Измене режима грејања због високих дневних температура

Почевши од понедељка, 29.10.2018. године, због високих температура ваздуха, систем даљинског система грејања радиће у режиму са прекидом испоруке у периоду  од 11-19 часова.
Наредних дана, режим испоруке ће се даље свакодневно усклађивати са променом температуре, како би се обезбедио поуздан и оптималан рад система.

Измењен режим снабдевања топлотном енергијом у складу са вишим дневним температурама

Према прогнозама времена за предстојећи викенд, прогнозиране су дневне температуре више од 24 степена C.
Због тога је потребно вршити дневни прекид испоруке топлотне енергије у времену од 11 до 17 часова.
У понедељак ће се, у складу са променом временских услова, донети одлука за даљи режим испоруке топлотне енергије.

Закључен уговор о продаји корисног отпада

Након спроведеног поступка прикупљања понуда за продају корисног отпада по поновљеном позиву објављеном у листу „Реч Народа“ дана 25.09.2018. године, комисија именована решењем директора бр. 5787/2 од 31.08.2018. године:
                                                                     Објављује
Обавештење о закљученом уговору
Назив
: Јавно предузеће – локална самоуправа «ТОПЛИФИКАЦИЈА». Трг Радомира Вујовића 2 Пожаревац,12000. Tелефон: 012 542-785, Факс: 012 542-543, Е-mail:jpt@toplifikacija.rs.
Интернет страница наручиоца:www.toplifikacija.rs

Опис:
Продаја старог гвожђа и челичног отпада који се састоји од демонтираних предизолованих и неизолованих челичних цеви са разних локација и осталог челичног отпада
Уговорена вредност без ПДВ: 560.409,60 динара.
Критеријум за доделу уговора: Највиша понуђена цена
Примљен број понуда: Три (3)
Највиша/најнижа понуђена цена: 560.409,60 / 1.517.696,00  динара
Највиша/најнижа понуђена цена прихватљивих понуда: 1.560.409,60 / 1.517.696,00 динара
Део/ вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Нема.
Датум доношења одлуке о додели: 5.10.2018.године
Датум закључења уговора: 11.10.2018. године
Основни подаци о извођачу: ГМ „GM „RECIKLAŽA“ d.o.o. 32300 Г. Милановац Брусница
Период важења уговора: до испуњења уговором преузетих обавеза
Више детаља овде

 

Почетак топлих функциналних проба на топлпификационом систему града Пожаревца

Дана 03.10.2018. године започеће топле функционалне пробе на територији града Пожаревца, на делу система на коме дистрибуцију топлотне енергије врши ЈП Топлификација Пожаревац.
У наредним данима, према утврђеном распореду, провере рада система и отклањање евентуалних недостатака ће се обављати сукцесивно на свим локацијама прикљученим на систем даљинског грејања града Пожаревца.
На деловима појединих зона, на којима су у току радови на прикључењу нових објеката на систем, топле пробе ће бити померене у складу са завршетком радова и временским условима, а најкасније до званичног почетка грејне сезоне.
Топле пробе ће, у складу са временским условима, трајати најдуже до 15.10.2018. године, односно док се не стекну законски услови за званичан почетак грејне сезоне, до када ће  комплетан топлификациони систем бити у функцији.
За овако рани почетак топлих проба стекли су се технички услови правовременим и опсежним радовима на ремонту система током летњих месеци.