Преглед инвестиција 2020

Изградња дела мреже на локацији Моше Пијaде 8
Изградња ТПС Тимочкa
Изградња ТПС Дрaже Мaрковицa 19
Изградња цевовода РК206-208
Изградња дела примарне мреже на локацији  Изворскa
Изградња дела мреже на локацији ПЕЋКА II фaзa
Изградња дела мреже на локацији Цaне Бaбовић 39 
Изградња дела мреже на локацији Илије Гојковићa
Изградња дела мреже на локацији ул Шесте личке див. 85
Изградња дела мреже на локацији ПЕЋКА III Фaзa,IV-1 фaзa, IV-2 фaзa
Изградња дела мреже на локацији Морaвскa 22
Изградња дела мреже на локацији Влaјкa Пaвловићa ББ
Изградња дела примарне мреже на локацији Рaтaрскa
Изградња ТПС Рaтaрскa 146-
Изградња дела мреже на локацији Рaтaрскa 146
Изградња ТПС Рaтрaскa 45a
Изградња дела мреже на локацији Рaтaрскa 45a
Изградња ТПС  Рaтaрскa 209
Изградња дела мреже на локацији Рaтaрскa 209
Изградња ТПС Изворскa 16/60
Изградња дела мреже на локацији Ћириковaц – деснa стрaнa путa
Изградња прикључака на постојећој мрежи – Мaле локaције

Преглед инвестиција 2019.

Година

НАЗИВ ЛОКАЦИЈЕ

Изведене дужине трасе(м) Укупно изграђених  прикључака

2019

Изградња дистрибутивне топлификационе мреже на локацији ул. Милоша Обилића 36а 3400 132
Ћириковац – прикључци на примарној мрежи ИТПС   19
Изградња дистрибутивне топлификационе мреже на локацији ТПС ” Цане Бабовић 1″ и околне улице  2730  120
Изградња дистрибутивне топлификационе мреже на локацији ТПС “Црногорска”  1150  53
Замена дела крака од мале пумпе  до ул Лоле Рибара (Синђелићева улица) 400  
Грађевински радови на локацији Моравска 56  1860  86
Изградња дистрибутивне топлификационе мреже на локацији вртић Чачалица III  350  3
Изградња дистрибутивне топлификационе мреже на локацији Иве Маринковића и околне улице  2076  114
Изградња дела примарне топлификационе мреже на локацији Иве Маринковића  70  
Реконструкција дела примарне топлификационе мреже на локацији Горанска  900  
Изградња дела примарне топлификационе мреже на локацији П.П. одред – Црногорска  1000 34
Изградња дела примарне топлификационе мреже на локацији Алексе Дундића  2123 114
Изградња дела примарне топлификационе мреже на локацији Сокобањска и околне улице 970 48
 Мале локације  200  26
Локације које су у току
Изградња ТПС Моравска 22    
Изградња дела примарне топлификационе мреже на локацији Сопот – Пећка и околне улице 5500 264
Локације које су у плану до краја 2019.
Изградња дела примарне топлификационе мреже у ул. Илије Гојковића – од Хиподрома до ул. Ђуре Ђаковића    
Изградња ТПС Боре Станковића – угао са Шестом личком    
Изградња ТПС Цане Бабовић 39    
УКУПНО:  14253  619

Започети радови на реконструкцији дела градског топловода у Синђелићевој

Започети су радови на реконструкцији дела градског топловода у улици Синђелићевој. Овај део топловода изграђен је осамдесетих година прошлог века. Изведен је челичним цевима положеним у затворени непроходни бетонски канал. Цеви су термички изоловане 57368846_2301875726767796_2513235495194984448_nстакленом вуном са тер папиром као облогом. Као критичне тачке на топловодима овакве конструкције идентификоване су чврсте тачке и термичка изолација. Чврсте тачке приликом хаварије захтевају обимне радове и заустављање испоруке топлотне енергије на неколико дана што се обично дешава при ниским спољашњим темепаратурама и високим параметрима загревног флуида када су напонска оптерећења цевовода највећа.
Трошкови и штете које проистичу у оваквим ситуацијама су огромне. Степен заштите топлотних губитака изведеном термичком изолацијом је вишеструко мањи од прихватљивог.
Град Пожаревац ће извршити комплетну реконструкцију Синђелићеве улице, тако да део
радова подразумева и реконструкцију постојећег топловода. Предвиђена је демонтажа тј. уклањање постојећег топловода и бетонског анала.
Нова топловодна мрежа и прикључни топловоди пројектованис су као двоцевни систем са
доводним и повратним цевоводом, бесканално, системом фабрички предизолованих цеви, у складу са захтевима стандарда SRPS EN 13941. Мрежа мора да задовољи радни притисак од 16 бара и температуру флуида
130°C. Називна величина постојећег цевовода је NV500 и она се задржава. Капацитет новопројектованог цевовода није потребно мењати обзиром да је он део магистралног правца димензионисаног за коначни конзум дела града за који је пројектован.
 На постојећем топловоду су изведени следећи прикључци: ТПС „Храстовача”, прикључак за улицу Кнеза Лазара, прикључак за ТПС „Музичка школа”, ТПС „Робна кућа Београд”, ИТПС Живојиновић Радомир, прикључак за ТПС „СО Пожаревац” и ТПС „15. октобар”, прикључак за Косанчићеву улицу и прикључак за ТПС „ПИК Пожаревац”. Сви ови прикључци се превезују на нови топловод а гради се и један нови за стамбено пословни објекат на парцели 1216 К.О. Пожаревац. Прикључак за Косанчићеву улицу је изведен
предизолованим цевима нази вне величине NV150 и његов капацитет се повећава заменом почетног дела цевовода називном величином NV200.
Граница пројекта је са једне стране је ревизиона комора РК32 у улици Вељка Дугошевића,
а са друге стране ревизиона комора РК106 у улици Лоле Рибара.
Топловодна мрежа је пројектована за експлоатацаиони век од 30 година при сталном раду на пројектној температури радног флуида до 120°C.
Укупна дужина трасе са прикључцима је 606 метара. Рок за завршетак радова је 90 дана.

IMG_20190417_120041779 57485347_2392125614133853_5755379377776885760_n IMG_20190417_115003374
57649239_642952072810594_6161439351310909440_n 57166038_417980779028121_6051989033259630592_n IMG_20190417_114700138
IMG_20190417_120052596 IMG_20190417_112024477 IMG_20190417_112152107

 

Градоначелник Бане Спасовић обишао радове на ширењу топлификационе мреже

Радови на ширењу топлификационе мреже у 2019. години обухватају прикључке за око 300 домаћинстава. Вредност радова је преко 170 милиона динара а до сада је постављено око 8 километара цеви.

Градоначелник Града Пожаревца Бане Спасовић је овом приликом рекао да су ове инвестиције од великог значаја за све грађане а поготово из ове три велике мсене заједнице. Увођењем топлификације гаси се 300 димњака што је веома битно из аспекта екологије, овим грађанима ће се омогућити најјефтинији вид грејања који је већ доступан великом броју домаћинстава у граду.

У месној заједници Бурјан топлификација се уводи у улице: Моравска, Петровачка, Церска, Борска и Милана Ракића вредност радова је 59.542.000,00 динара.
У МЗ Сопот топловодни прикључци су пројектовани за све катастарске парцеле омеђене улицама Војске Југославије – парна страна, Милоша Обилића – парна страна, Жикице Јовановића Шпанца – цела Ђуре Јакшића – цела, Петра Кочића од Ђуре Јакшића до Милоша Обилића, Иве Андрића – цела, Боже Димитријевића – непарна 63-75, Радмиле Трифуновић – цела и Скојевска.

Укупна предрачунска вредност радова је 56.100.000,00 динара.
У МЗ Бусије топловодни прикључци су пројектовани за све катастарске парцеле омеђене улицама Иве Маринковића 2 и 14, 27. Април 1-19, Кучевачка 1-51 и 2-26, Жагубичка 1-3А, 37-49 и 2-20, Зајечарска 1-23 и 2-26 и Црнотравска 2-14. Укупна предрачунска вредност радова је 56.684.000,00 динара.

Преглед инвестиција 2018


Година


НАЗИВ ЛОКАЦИЈЕ

Изведене дужине трасе(м) Укупно изграђених  прикључака

 

 

 

 

 

2018

ул. Милоша Обилића 36а 79 1
Ћириковац – доградња примарног и секундарног дела мреже 2677 67
ул. Јована Шербановића – замена дела примарне и секундарне мреже
279  
ул. Шесте личке дивизије – замена дела примарне и секундарне мреже
192

 

Расадник север – изградња примарног и секундарног дела мреже 448  1
Стевана Мокрањца – изградња примарног и секундарног дела мреже 2552 81
Бојане Првуловић 54 – изградња примарног и секундарног дела мреже 1533  46
ул. Цане бабовић 1 – Чачалица 23 1
ул. Иве Маринковића
120  
ул. Сокобањска 970 48

Нашинских и грађевинских радова на локацији Шумадијска (угао са Зеленгорском улицом) и Београдска према Ђурђевој

 1810  78
ул. Немање Томића 18 – изградња примарног дела мреже
70  
ул. Београдска – замена дела примарне и секундарне мреже  1200   34
Мале локације – прикључења на изграђеној мрежи   1350 125
УКУПНО:  8943 369

Радови на локацији Бојане Првуловић-Партизанска

МашIMG_1111ински и грађевински радови на локацији ТПС 10/59 и 11/59, Бојане Првуловић 54 и изграњи топлификационе мрежа су улазе у завршну фазу.. Изградњом мреже на овој локацији створиће се услови за прикључење на даљински систем грејања града Пожаревца и то за објекте на потезу: Вељка Влаховића 27-51а (само непарна страна), Миодрага Васића 1-28 (парна и непарна сзтана), Партизанска 76-96а (парна), Филипа Филиповића 1-10 (парна и непарна), Бојане Првуловић 46-48,, 52-60 и 72.

Преглед изведених инвестиција 2017. године


Година


НАЗИВ ЛОКАЦИЈЕ

Изведене дужине трасе(м) Укупно прикључених објеката

2017

Део примарног вода у Моравској улици до ТПС „Моравска 56“   165 0
ТПС “Стеван Мокрањац” – изградња примарног дела топлификационог система и топлопредајне станице 135,44 0
Пионирски трг – доградња секундарног дела топлификационог система 300 8
ТПС „Алексе Дундића“ – Седам секретара СКОЈ-а бб“ – ТПС 10/85, ТПС 11/85 и ТПС 14/85 – Народног фронта 1-15, Прва Пролетерска 16-24, Георги Димитрова 21-29 и 20-26, Алексе Дундића 19-37 и 22-38, Барска 19-29 и 24-38, Ђоке Пајковића 25-37 и 26-36, Гргура Вујовића 31-39 и 28-34, Александра Ивановића 29-47, Седам секретара СКОЈа 1-7а
180 0
ТПС 3/59 МЗ „Радна мала“ – Братства Јединства 85 – 111, Сарајевска 1-29, Космајска 2-4 и Метихијска 18-72
1229,21 1
Доградња локације ТПС Дечијег вртића „Даница“ – ТПС  16/58, ТПС 14/58 и ТПС 10/58 – Дрварска 27-43, Ратарска 28-82, Голубачка 1-3 и 2-4, Миодрага Марковића 32-82 и 39-93, Балканска 1-27 и 2-26 и Бате Булића 1-9 и 2-14
2001,12 0
ТПС „Бошкова“ –  ТПС 14/60+15/60 – Војвођанска 2-12, Крајинска 2-14, Бошкова 1-13 и 2-8, Васе Чарапића 2-28 и 1-11, Југовићева 27-55, Боже Димитријевића 38-70
2116,11 25
Ћириковац – доградња примарног и секундарног дела мреже 2500 95
Мале локације 2017  968 112
Мале локације 2016 130,57 11
УКУПНО: 8757,45 252

 

ПРЕГЛЕД ИНВЕСТИЦИЈА 2014-2017.

Pregled 2014-17

Преглед 2015-2017 2015 2016 2017
Изведене дужине трасе(м) 4302,1 16107 8757,45
Укупно прикључених објеката 325 419 252


Година


НАЗИВ ЛОКАЦИЈЕ

Изведене дужине трасе(м) Укупно прикључених објеката

 

 

 

2017

Део примарног вода у Моравској улици до ТПС „Моравска 56“   165 0
ТПС “Стеван Мокрањац” – изградња примарног дела топлификационог система и топлопредајне станице 135,44 0
Пионирски трг – доградња секундарног дела топлификационог система 300 8
ТПС „Алексе Дундића“ – Седам секретара СКОЈ-а бб“ – ТПС 10/85, ТПС 11/85 и ТПС 14/85 – Народног фронта 1-15, Прва Пролетерска 16-24, Георги Димитрова 21-29 и 20-26, Алексе Дундића 19-37 и 22-38, Барска 19-29 и 24-38, Ђоке Пајковића 25-37 и 26-36, Гргура Вујовића 31-39 и 28-34, Александра Ивановића 29-47, Седам секретара СКОЈа 1-7а
180 0
ТПС 3/59 МЗ „Радна мала“ – Братства Јединства 85 – 111, Сарајевска 1-29, Космајска 2-4 и Метихијска 18-72
1229,21 1
Доградња локације ТПС Дечијег вртића „Даница“ – ТПС  16/58, ТПС 14/58 и ТПС 10/58 – Дрварска 27-43, Ратарска 28-82, Голубачка 1-3 и 2-4, Миодрага Марковића 32-82 и 39-93, Балканска 1-27 и 2-26 и Бате Булића 1-9 и 2-14
2001,12 0
ТПС „Бошкова“ –  ТПС 14/60+15/60 – Војвођанска 2-12, Крајинска 2-14, Бошкова 1-13 и 2-8, Васе Чарапића 2-28 и 1-11, Југовићева 27-55, Боже Димитријевића 38-70
2116,11 25
Ћириковац – доградња примарног и секундарног дела мреже 2500 95
Мале локације 2017  968  112
Мале локације 2016 130,57 11
УКУПНО: 8757,45 252

 

 

 

2016

Кнеза Лазара – изградња преносне вреловодне мреже из РК 102 из Синђелићеве
205,33 0
Николе Тесле – Изворска – Станоја Главаша – Примар
425 0
Део примарног магистралног вреловода  села Ћириковац – III етапa I фазе  402,98 12
Синђелићева ТПС 21/64+10/64 Синђелићева 1-25а, Вељка Дугошевића 1-33 и 2-44, Градско сокаче 1-9 и 2-8, Трг Ослобођења 2-8, Таковска 2-8
403,65 31
Николе Тесле ТПС 10/63 – Изворска С. Главша 1-33, Југовићева 28-36, Тршћанска 7-9, Н. Тесле 1-7 и 2-10, Изворска 2-8 и 1-11 2064,4 37
Црногорска – Шесте личке дивизије бр. 55 – ТПС 3/85  – Новосадска цела, ВИ личка 41/1-41/3 и 45, Ловћенска 5-7, Љутице Богдана 3 , Црногорска
222,31 66
МЗ“Чачалица“ ТПС 8/76-1 – Козарачка 1-13а, Хајдучка 1-17, 2-10, Миодрага Морисављевића 1-9а, 2-10, Цане Бабовић 65-79, Пожаревачког партизанског одреда 77
1113,337 18
Моравска 11 ТПС 7/65 – Стишка 2-6, Партизанска 1-21, Моравска 1-47,(од Партизанске до Исидоре Секулић), Исидоре Секулић и Другог Српског устанка, и Влајка Павловића 2-20 и 1-13
1682,63 23
Влајка Павловића ТПС 6/65+9/65+11/65 – Моравска 49-83, Јанка Веселиновића 2-22 и 1-21, Влајка Павловића 22-46 и 15-35, Стишка 10-54, Француска
2201,87 29
МЗ Сопот  ТПС 3/60 – Милоша Обилића 33-37, Илије Бирчанина  1-15 и 2-40, Милована Глишића 1-7 и 2-6
1001,43 20
Милоша Обилића 3 ТПС 8/53  – Б. Јединства 126-132а, В. Добрњца 1-9, В. Југославије 71-85/1, М. Обилића 1-5 899,23 16
Сењанина Иве ТПС 9/52  – В. Југославије 56-74; М. Обилића 7-29; Сењанин Иве 1-37а и 2-12; Б. Радичевића 1-5 1614,75 25
 Косовска друга фаза ТПС 5/77  – Прилепска 1-23, Кнез Милошев Венац 24-46, Карађорђева 1-30 (цела), Звишка 2а-6 и 3-19
1540,47 35
Индивидуалне ТПС у ул. Шесте личке 367,96 29
Сињска – доградња ТПС 5/84+4/84 – Ђоке Пајковића 12-22,Народног фронта 6-10а,Властимира Царевца 31 и 33,Страхињића бана 11-23 1522,54 48
Мале локације 2015 439,3 42
УКУПНО: 16107,187 431

 

 

 

 

2015

Део примарног магистралног вреловода  села Ћириковац – II етапa I фазе  1090,55 38
ТПС  2/72 „Куле Стиг“ – Бошка Вребалова Шумадијска 63-67, Чеде Васовића 62-72
1051,04 50
ТПС „Косте Абрашевић“ 101 – Ч. Васовића 53-59, Невесињска 65, К. Абрашевића 22-56 и 15-101
565,04 37
Вртић Невен – друга фаза, Сопотска улица , ТПС 21/72 – Косовска 33-57,Прилепска 2-16,Делиградска 2-28,К.М.Венац 18-22,Скопљанска,Сопотска 1-3 и 4-32 280,5 87
Шеста личка 34 ТПС 12/85-1 – Шесте личке дивизије 34-36, Прва пролетерска 15-32, Бранка Крсмановића 20-25, Младог радника 1-6 500,69 42
Невесињска 5 Невесињска 1-61, 65а, К. Марка 10-20 и 11-21, Косовска 76-98, К. Абрашевића 1-13 192,42 48
Мале локације 2014 621,81 61
УКУПНО: 4302,05 363