Преглед инвестиција 2018


Година


НАЗИВ ЛОКАЦИЈЕ

Изведене дужине трасе(м)Укупно изграђених  прикључака

 

 

 

 

 

2018

ул. Милоша Обилића 36а791
Ћириковац – доградња примарног и секундарног дела мреже267767
ул. Јована Шербановића – замена дела примарне и секундарне мреже
279 
ул. Шесте личке дивизије – замена дела примарне и секундарне мреже
192

 

Расадник север – изградња примарног и секундарног дела мреже448 1
Стевана Мокрањца – изградња примарног и секундарног дела мреже255281
Бојане Првуловић 54 – изградња примарног и секундарног дела мреже1533 40
ул. Цане бабовић 1 – Чачалица231
ул. Иве Маринковића
120 
ул. Сокобањска 97048

Нашинских и грађевинских радова на локацији Шумадијска (угао са Зеленгорском улицом) и Београдска према Ђурђевој

 1810 78
ул. Немање Томића 18 – изградња примарног дела мреже
70 
ул. Београдска – замена дела примарне и секундарне мреже 1200  34
Мале локације – прикључења на изграђеној мрежи  1350125
УКУПО: 8943323

 

Радови на локацији Бојане Првуловић-Партизанска

МашIMG_1111ински и грађевински радови на локацији ТПС 10/59 и 11/59, Бојане Првуловић 54 и изграњи топлификационе мрежа су улазе у завршну фазу.. Изградњом мреже на овој локацији створиће се услови за прикључење на даљински систем грејања града Пожаревца и то за објекте на потезу: Вељка Влаховића 27-51а (само непарна страна), Миодрага Васића 1-28 (парна и непарна сзтана), Партизанска 76-96а (парна), Филипа Филиповића 1-10 (парна и непарна), Бојане Првуловић 46-48,, 52-60 и 72.

Преглед изведених инвестиција 2017. године


Година


НАЗИВ ЛОКАЦИЈЕ

Изведене дужине трасе(м)Укупно прикључених објеката

2017

Део примарног вода у Моравској улици до ТПС „Моравска 56“  1650
ТПС “Стеван Мокрањац” – изградња примарног дела топлификационог система и топлопредајне станице135,440
Пионирски трг – доградња секундарног дела топлификационог система 3008
ТПС „Алексе Дундића“ – Седам секретара СКОЈ-а бб“ – ТПС 10/85, ТПС 11/85 и ТПС 14/85 – Народног фронта 1-15, Прва Пролетерска 16-24, Георги Димитрова 21-29 и 20-26, Алексе Дундића 19-37 и 22-38, Барска 19-29 и 24-38, Ђоке Пајковића 25-37 и 26-36, Гргура Вујовића 31-39 и 28-34, Александра Ивановића 29-47, Седам секретара СКОЈа 1-7а
1800
ТПС 3/59 МЗ „Радна мала“ – Братства Јединства 85 – 111, Сарајевска 1-29, Космајска 2-4 и Метихијска 18-72
1229,211
Доградња локације ТПС Дечијег вртића „Даница“ – ТПС  16/58, ТПС 14/58 и ТПС 10/58 – Дрварска 27-43, Ратарска 28-82, Голубачка 1-3 и 2-4, Миодрага Марковића 32-82 и 39-93, Балканска 1-27 и 2-26 и Бате Булића 1-9 и 2-14
2001,120
ТПС „Бошкова“ –  ТПС 14/60+15/60 – Војвођанска 2-12, Крајинска 2-14, Бошкова 1-13 и 2-8, Васе Чарапића 2-28 и 1-11, Југовићева 27-55, Боже Димитријевића 38-70
2116,1125
Ћириковац – доградња примарног и секундарног дела мреже2500 95
Мале локације 2017 968112
Мале локације 2016130,5711
УКУПНО:8757,45252

 

Усвојен План пословања за 2018. годину

Усвојен је План пословања ЈП Топлификација Пожаревац за 2018. годину. Овај План се, заједно са извештајима и плановима претходнихгодина може видети на страници Пословање

ПРЕГЛЕД ИНВЕСТИЦИЈА 2014-2017.

Pregled 2014-17

Преглед 2015-2017 201520162017
Изведене дужине трасе(м)4302,1161077405,45
Укупно прикључених објеката325419157


Година


НАЗИВ ЛОКАЦИЈЕ

Изведене дужине трасе(м)Укупно прикључених објеката

 

 

 

2017

Део примарног вода у Моравској улици до ТПС „Моравска 56“  1650
ТПС “Стеван Мокрањац” – изградња примарног дела топлификационог система и топлопредајне станице135,440
Пионирски трг – доградња секундарног дела топлификационог система 3008
ТПС „Алексе Дундића“ – Седам секретара СКОЈ-а бб“ – ТПС 10/85, ТПС 11/85 и ТПС 14/85 – Народног фронта 1-15, Прва Пролетерска 16-24, Георги Димитрова 21-29 и 20-26, Алексе Дундића 19-37 и 22-38, Барска 19-29 и 24-38, Ђоке Пајковића 25-37 и 26-36, Гргура Вујовића 31-39 и 28-34, Александра Ивановића 29-47, Седам секретара СКОЈа 1-7а
1800
ТПС 3/59 МЗ „Радна мала“ – Братства Јединства 85 – 111, Сарајевска 1-29, Космајска 2-4 и Метихијска 18-72
1229,211
Доградња локације ТПС Дечијег вртића „Даница“ – ТПС  16/58, ТПС 14/58 и ТПС 10/58 – Дрварска 27-43, Ратарска 28-82, Голубачка 1-3 и 2-4, Миодрага Марковића 32-82 и 39-93, Балканска 1-27 и 2-26 и Бате Булића 1-9 и 2-14
2001,120
ТПС „Бошкова“ –  ТПС 14/60+15/60 – Војвођанска 2-12, Крајинска 2-14, Бошкова 1-13 и 2-8, Васе Чарапића 2-28 и 1-11, Југовићева 27-55, Боже Димитријевића 38-70
2116,1125
Ћириковац – доградња примарног и секундарног дела мреже2500 95
Мале локације 2017 968 112
Мале локације 2016130,5711
УКУПНО:7405,45252

 

 

 

2016

Кнеза Лазара – изградња преносне вреловодне мреже из РК 102 из Синђелићеве
205,330
Николе Тесле – Изворска – Станоја Главаша – Примар
4250
Део примарног магистралног вреловода  села Ћириковац – III етапa I фазе 402,9812
Синђелићева ТПС 21/64+10/64 Синђелићева 1-25а, Вељка Дугошевића 1-33 и 2-44, Градско сокаче 1-9 и 2-8, Трг Ослобођења 2-8, Таковска 2-8
403,6531
Николе Тесле ТПС 10/63 – Изворска С. Главша 1-33, Југовићева 28-36, Тршћанска 7-9, Н. Тесле 1-7 и 2-10, Изворска 2-8 и 1-112064,437
Црногорска – Шесте личке дивизије бр. 55 – ТПС 3/85  – Новосадска цела, ВИ личка 41/1-41/3 и 45, Ловћенска 5-7, Љутице Богдана 3 , Црногорска
222,3166
МЗ“Чачалица“ ТПС 8/76-1 – Козарачка 1-13а, Хајдучка 1-17, 2-10, Миодрага Морисављевића 1-9а, 2-10, Цане Бабовић 65-79, Пожаревачког партизанског одреда 77
1113,33718
Моравска 11 ТПС 7/65 – Стишка 2-6, Партизанска 1-21, Моравска 1-47,(од Партизанске до Исидоре Секулић), Исидоре Секулић и Другог Српског устанка, и Влајка Павловића 2-20 и 1-13
1682,6323
Влајка Павловића ТПС 6/65+9/65+11/65 – Моравска 49-83, Јанка Веселиновића 2-22 и 1-21, Влајка Павловића 22-46 и 15-35, Стишка 10-54, Француска
2201,8729
МЗ Сопот  ТПС 3/60 – Милоша Обилића 33-37, Илије Бирчанина  1-15 и 2-40, Милована Глишића 1-7 и 2-6
1001,4320
Милоша Обилића 3 ТПС 8/53  – Б. Јединства 126-132а, В. Добрњца 1-9, В. Југославије 71-85/1, М. Обилића 1-5899,2316
Сењанина Иве ТПС 9/52  – В. Југославије 56-74; М. Обилића 7-29; Сењанин Иве 1-37а и 2-12; Б. Радичевића 1-51614,7525
 Косовска друга фаза ТПС 5/77  – Прилепска 1-23, Кнез Милошев Венац 24-46, Карађорђева 1-30 (цела), Звишка 2а-6 и 3-19
1540,4735
Индивидуалне ТПС у ул. Шесте личке367,9629
Сињска – доградња ТПС 5/84+4/84 – Ђоке Пајковића 12-22,Народног фронта 6-10а,Властимира Царевца 31 и 33,Страхињића бана 11-231522,5448
Мале локације 2015439,342
УКУПНО:16107,187431

 

 

 

 

2015

Део примарног магистралног вреловода  села Ћириковац – II етапa I фазе 1090,5538
ТПС  2/72 „Куле Стиг“ – Бошка Вребалова Шумадијска 63-67, Чеде Васовића 62-72
1051,0450
ТПС „Косте Абрашевић“ 101 – Ч. Васовића 53-59, Невесињска 65, К. Абрашевића 22-56 и 15-101
565,0437
Вртић Невен – друга фаза, Сопотска улица , ТПС 21/72 – Косовска 33-57,Прилепска 2-16,Делиградска 2-28,К.М.Венац 18-22,Скопљанска,Сопотска 1-3 и 4-32280,587
Шеста личка 34 ТПС 12/85-1 – Шесте личке дивизије 34-36, Прва пролетерска 15-32, Бранка Крсмановића 20-25, Младог радника 1-6 500,6942
Невесињска 5 Невесињска 1-61, 65а, К. Марка 10-20 и 11-21, Косовска 76-98, К. Абрашевића 1-13192,4248
Мале локације 2014621,8161
УКУПНО:4302,05363

Преглед инвестиција 2009-2014

 200920102011201220132014
Изведене дужине трасе(м)5881538596506.301,772637690,76
Укупно прикључених објеката3473803304313341


Година


НАЗИВ ЛОКАЦИЈЕ

Изведене дужине трасе(м)Укупно прикључених објеката

2014

Део примарног вода за ТПС “Моравска” – Моравска бр. 11 – ТПС 7/6581,450
Део примарног вода за ТПС “Влајка Павловића” – Влајка Павловића бб- ТПС 9/65197,310
МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ 201341241
Укупно:690,7641

2013

Примарни магистрални вод пречника DN 250 кроз улицу Цене Бабовић1064,340
Секундар “Чачалица”308,340
Део примарног магистралног вреловода  села Ћириковац – I етапе I фазе 902,30
МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ36233
Укупно:2636,9833

2012

Дечији вртић у МЗ Бурјан -ТПС 16/58  – Дрварска 2340,2234
Невесињска 5 – Невесињска 1-61, 65а, К. Марка 10-20 и 11-21, Косовска 76-98, К. Абрашевића 1-13
1724,1148
Косте Абрашевића 101 – Ч. Васовића 53-59, Невесињска 65, К. Абрашевића 22-56 и 15-101
740,628
Југовићева 4 – друга фаза – Јована.Шербановића 1-21, 23-25, Југовићева 2-12,1-25, Боже .Димитријевића 2-36, Војвођанска 1-9, Книћанинова 2-18, Његошева 17
786,95160
Алексе Дундића – Барска , Властимира Царевца бб – Ђоке Пајковића 11-19, Властимира Царевца 17-27, Георги Димитрова 12-18, Народног Фронта 2-33а, Алексе Дундића 13-17 и 10 -22, Барска 2-22 и 1-17; Ђоке Пајковића 1-9, Властимира Царевца 14-18
1591,8950
МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ
1118111
Укупно:6301,77431

2011

Николе Тесле 1 – Примар
200 
Милоша Обилића од Братства и Јединства до МЗ Сопот – Примар550 
Васе Пелагић – Примар50 
Васе Пелагић – Пролетерска 2-16,Босанска 1-25,В.Пелагића 21-33,Л.Рибара 31-55,Ђурђева 1-3,Босанска 6-20
20050
Моравска – Примар
800 
Брдо 3 – доле – Војводе Степе 26-38 и 29-33, М. Јовановића 22-26, Николе Тесле 31-41 и 22-28, Висока 2, Тршћанска 39-47 и 22-24
90042
Брдо 3 – горе – Хајдук Вељкова 81-115, Хомољска 23-27, Мирослава Јовановића 2/1-26, Н.Тесле 43-51 и 30-38, Тршћанска 43а
150051
Брдо 2 доле – Миодрага Јовановића 1-5, Хомољска 2/1-8 и 3-21а, Хајдук Вељкова 10-26 и 47-63, С. Пенезића 11, Виноградска 2-20, Ђорђа Ињића 10-18, Поречка 46-48, 9. српске 2-32, Јанка Веселоновића 2-10и 3-9
200085
Брдо 2 – горе – Хајдук Вељкова 65-79, Хомољска 10-14, Слободана Пенезића 9-11, Виноградска 1-29, Душана  Радовића 1-7 и 2-8, Миломира Бранковића 1-9 и 2-10, Толстојева 2-6, Арчибалда Рајса 1-9 и 2-14
220042
Липов лад – Зеленгорска 2-36 Косовска 52-58
75025
Невен, грана 2 – Прилепска 2-16
5005
МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ 30
Укупно9650330

2010

СИЊСКА – Властимира Царевца 31-33; Страхињића Бана 11-23 и Народног Фронта 6-10а; Ђоке Пајковића 12-22
31821
ДУНАВСКА 61 – Дунавска 51-87; Видинска 2-50; Миодрага Марковића 2-10; Змај Јовина 1-5 и 2а-6а
120060
ВИДИНСКА 25 – Видинска 1-37, Миодрага Марковића 12-30, Дрварска 18-38, Аћима Медовића 1-17, Првомајска 2-12
192070
Зеленгорска – Невесињска – Зеленгорска 1-27; Невесињска 2-46; Краљевића Марка 1-8
162054
МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ327175
Укупно5385380

2009

Ратарска II фаза – Примар126143
Ђердап – Книћаниниова – непарна страна 1-29, Југовићева – парна страна 14-26, Станоја Главаша – парна страна 02-26, Угљешина цела и Сремска цела.
138370
ДУП Ужичка  – Бојане Првуловић – непарна страна 3-49, Ужичка – непарна страна 1-33, Дунавска – парна страна 2-40 и Немањина – парна страна 16-22
146396
Страхињића Бана – Страхињића Бана 1-15 и Страхињића Бана Б1, Б2, Б3, Б4, Б5, Б6;  8. јуна 2-14; Вукице Станковић 1-9; Жагубичка 34-46 и црква Свете Петке
1018101
Шеста личка – Примар
2066
Мале локације – прикључци на постојећој мрежи55031
Укупно5881347

 

ПРЕГЛЕД ИНВЕСТИЦИЈА 2009-2017.

pregl1

 200920102011201220132014201520162017 – jun
Изведене дужине трасе(м)5881538596506.301,772637690,764302,1161075822,01
Укупно прикључених објеката347380330431334132541937

pregl2pregl3

 
Година


НАЗИВ ЛОКАЦИЈЕ

Изведене дужине трасе(м)Укупно прикључених објеката

 

 

 

2017

Део примарног вода у Моравској улици до ТПС “Моравска 56”  1650
ТПС “Алексе Дундића” – Седам секретара СКОЈ-а бб” – ТПС 10/85, ТПС 11/85 и ТПС 14/851800
ТПС 3/59 МЗ „Радна мала“, 1229,211
Доградња локације ТПС Дечијег вртића „Даница“ – ТПС  16/58, ТПС 14/58 и ТПС 10/582001,120
ТПС “Бошкова” –  ТПС 14/60+15/602116,1125
“Мале локације ” 2016130,5711
Укупно:5822,0137
    

 

 

 

2016

Кнеза Лазара – изградња преносне вреловодне мреже из РК 102 из Синђелићеве у205,330
Николе Тесле – Изворска – Станоја Главаша4250
Део примарног магистралног вреловода  села Ћириковац – III етапa I фазе 402,980
ТПС Синђелићева ТПС 21/64+10/64403,6531
ТПС 10/63 Николе Тесле-Изворска 2064,437
ТПС “Црногорска” – Шесте личке дивизије бр. 55 – ТПС 3/85  222,3166
ТПС 8/76-1  МЗ”Чачалица”, 1113,33718
ТПС 7/65 Моравска 11 1682,6323
ТПС 6/65+9/65+11/65 Влајка Павловића 2201,8729
ТПС 3/60 МЗ “Сопот” 1001,4320
ТПС 8/53  Милоша Обилића 3 899,2316
ТПС 9/52  Сењанина Иве 1614,7525
ТПС 5/77  – Косовска друга фаза1540,4735
Индивидуалне ТПС у ул. Шесте личке367,9629
ТПС “Сињска” – доградња ТПС 5/84+4/84 1522,5448
“Мале локације ” 2015439,342
Укупно:16107,187419
    

 

 

 

 

2015

Део примарног магистралног вреловода  села Ћириковац – II етапa I фазе 1090,550
ТПС  2/72 “Куле Стиг” – Бошка Вребалова1051,0450
ТПС „Косте Абрашевић“ 101 565,0437
ТПС „Невен“ – друга фаза, Сопотска улица , ТПС 21/72 280,587
ТПС 12/85-1, Шеста личка 34 500,6942
ТПС “Невесињска 5” 192,4248
“Мале локације ” 2014621,8161
Укупно:4302,05325
    

 

2014

Део примарног вода за ТПС “Моравска” – Моравска бр. 11 – ТПС 7/6581,450
Део примарног вода за ТПС “Влајка Павловића” – Влајка Павловића бб- ТПС 9/65197,310
“Мале локације ” 201341241
Укупно:690,7641
    

 

 

2013

Примарни магистрални вод пречника DN 250 кроз улицу Цене Бабовић1064,340
Секундар “Чачалица”308,340
Део примарног магистралног вреловода  села Ћириковац – I етапе I фазе 902,30
“Мале локације ” 36233
Укупно:2636,9833
    

 

 

2012

Дечији вртић у МЗ Бурјан-ТПС 16/58 Дрварска 2340,2234
ТПС 8/77 – Невесињска 51724,1148
ТПС 6/77 – Косте Абрашевића 101 740,628
ТПС 8/63 – Југовићева 4 друга фаза786,95160
ТПС 7/85+1/85 – Алексе Дундића – Барска , Властимира Царевца бб1591,8950
“Мале локације ” 1118111
Укупно:6301,77431
    

 

 

 

2011

Николе Тесле 1200 
Милоша Обилића од Братства и Јединства до МЗ Сопот550 
Васе Пелагић50 
Васе Пелагић20050
Моравска800 
Брдо 3 – доле90042
Брдо 3 – горе150051
Брдо 2 доле200085
Брдо 2 – горе220042
Липов лад75025
Невен, грана 25005
МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ 30
Укупно9650330
    

 

2010

СИЊСКА31821
ДУНАВСКА 61120060
ВИДИНСКА 25192070
Зеленгорска – Невесињска162054
МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ327175
Укупно5385380
    

 

2009

Ратарска II фаза 126143
Ђердап138370
ДУП Ужичка  146396
Страхињића Бана 1018101
Шеста личка2066
Мале локације – прикључци на постојећој мрежи55031
Укупно5881347

ИНТЕЗИВИРАЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ТОПЛИФИКАЦОНЕ МРЕЖЕ

Радови на изградњи дела топлификационе мреже у улици Вељка Дугошевића се приводе крају. Такође, одлично напредују и радови  у Синђелићевој, Сењанина Иве, Миодрага Милисављевића, Ускочкој, Хајдучкој и Козарачкој, у Бусију и Бурјану.