ЈНМВ 2.2.30 Н/2016 Услуге електро надзора праћења присуства запослених-обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација је донела Обавештење о додели уговора за ЈНМВ 2.2.30/2016 Услуге електро надзора праћења присуства запослених,

можете видети овде2.1.30n 2016 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU.

Геодетске услуге за потребе градње ТС и уноса у ктастар-Обавештење о закљученом уговору

ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ Пожаревац је донела Обавештење о закљученом уговору за предметну јавну набавку услуга-Геодетске услуге за потребе градње ТС и уноса у катастар

У поступку ЈНМВ 1.2.23/2016,можете видети овдеObavestenjeOZakljucenomUgovoru

ЈНМВ 1.2.23/2016 Геодетске услуге за потребе градње ТС и уноса у катастар-Одлука о додели уговора

ЈП ТОПЛИФИКАЦИЈА Пожаревац је донела Одлуку о додели уговора за предметну јавну набавку Услуга- 1.2.23/2016 Геодетске услуге за потребе градње ТС и уноса у катастар,

можете преузети овде:jnmv-1-2-232016-odluka-o-dodeli-ugovora

Набавка телекомуникационе опреме ЈНМВ 2.1.8-Наруџбеница/2016-Обавештење о закљученом уговору

ЈП „Топлификација “ је по потписивању уговора поставила обавештењ о закљученом уговору за ЈНМВ 2.1.8 Н/2016-Набавка телекомуникационе опреме,

можете погледати овде    2-1-8n-2016-obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru

Услуге штампања пропагандног материјала ЈНМВ 1.2.15 Наруџбеница/2016-Обавештење о закљученом уговору

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је по потписивњу уговора поставила обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 1.1.25Н/2016 Услуге штампања пропагандног материјала, можете погледати овде:1-2-15n-2016-obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru

ЈНМВ 2.2.30Н/2016 Услуге електронског надзора праћења присуства запослених

ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ је донела одлуку о покретању ЈНМВ 2.2.30Н/2016, услуге електронског надзора праћења присуства запослених.
Конкурсну документацију можете преузети овде:2-2-30-n-2016-jnmv-konkursna-dokum

НАБАВКА ГОРИВА И ТНГ ПО ПАРТИЈАМА; I ПАРИЈА-НАБАКА ГОРИВА И ТНГ-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП“ТОПЛИФИКАЦИЈА“ Пожаревац је донела Обавештење о закљученом уговору за предметну јавну набавку добара-Набавка горива и Тнг по партијама-I Партија-Набавка горива и Тнг,

У поступку ЈНМВ 1.1.6-I/2016 ,можете видети овде

можете преузети овде  1-1-6-i-2016-obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru

Појашњење бр.3 -Геодетске услуге за потребе градње ТС и уноса у катастар

ЈП Топлификација је дала појашњење на питање заинересованог лица за ЈНМВ-Геодетске услуге за потребе градње ТС и уноса у катастар
Можете преузети овде Појашњење бр.3

Појашњење бр.2-Геодетске услуге за потребе градње ТС и уноса у катастар

ЈП Топлификација је дала појашњење на питање заинтирисованог лица за ЈНМВ 1.2.23/2016-Геодетске услуге за потребе градње ТС и уноса у катастар можете преузети овде:Појашњење бр.2

ПОЈАШЊЕЊЕ БР.1- Геодетске услуге за потребе градње ТС и уноса у катастар 1.2.23/2016

ЈП Топлификација Пожареац је дала појашњење на питање заинтересованог лица за предметну ЈН МВ 1.2.23/2016 Геодетске услуге за потребе градње ТС и уноса у катастар.

можете преузети овде 1-2-23-Појашњење-1