ЈНМВ 1.1.7/2017 По партијама, 1. Партија-Канцеларијски материјал,Позив и Конкурсна документација.

ЈП Топлификација Пожаревац је донела Одлуку о покретању ЈНМВ 1.1.7/2017 По Партијама -1.Партија-Канцеларијски материјал, Одлуку о покретању и Конкурсну документацију за предметну јавну набавку.

Можете преузети овде:POZIV 1.1.7-I-2017-Kancelarijski materijal,1 1 7-I 2017 konkursna dokumentacija

ЈНМВ 1.2.1-5/2017 Сервис агрегата, уређаја и алата по партијама, Партија 5-Сервис постројења за повишење притисака,Одлука о додели уговора

ЈП Топлификација је донела Одлуку о додели уговора за ЈНМВ 1.2.1-5/2017 Сервис агрегата, уређаја и алата по партијама, Партија 5-Сервис постројења за повишење притиска,

Можете погледати овде:Odluka o dodeli ugovora 1.2.1-5-2107

јнмв 1.1.8-II/2017 Набавка штампача, копир апарата и опреме-Измењена конкурсна документација.

Јп Топлификација је комисијски одговорила на питање бр.1 од стране заинтересованог лица за предметну ЈН 1.1.8-II/2017 Набавка штампача, копир апарата и опреме-Питање и одговор бр.1 и Измењена конкурсна документација.JN MV 1. 1. 8-2017 II partija-Ispravljena k.d NABAVKA ŠTAMPAČA, KOPIR APARATA I OPREME, JNMV 1.1.8-II- 2017, 1. POJAŠNJENJE

ЈНМВ 1.1.8 II/2017 Набавка рачунарске опреме По партијама-2.Партија-НАБАВКА ШТАМПАЧА, КОПИР АПАРАТА И ОПРЕМЕ, Позив и Конкурсна документација

ЈП Топлификација је донела одлуку о покретању ЈНМВ 1.1.8II/2017 -2.Партија-Набавка штампача, копир апарата и опреме,Позив и Конкурсну документацију

Можете преузети овде:POZIV 1.1.8-2017, 2.Партија-Набавка рачунарске и сродне опреме,JN MV 1. 1. 8-2017 , II partija-NABAVKA ŠTAMPAČA, KOPIR APARATA I OPREME

ЈНМВ 1.1.8/2017 Набавка рачунарске опреме по Партијама, Партија 1.-Набавка рачунара и сродне опреме,Позив и конкурсна документација

ЈП Топлификација је донела одлуку о покретању ЈНМВ 1.1.18/2107 по Партијама-Партија 1.-Набавка рачунара и сродне опреме, позив и конкурсну документацију,

Можете преузети овде:POZIV 1.1.8-2017, 1.Партија-Набавка рачунарске и сродне опреме,JN MV 1. 1. 8-2017 I partija-Računari i srodna oprema

ЈНМВ 2.2.10-Наруџбеница/2017 Израда стручних налаза електричних инсталацијама и громобрана, Конкурсна документација.

ЈП Топлификација је донела одлуку о покретању ЈНМВ 2.2.10/2017-Наруџбеница-Израда стручних налаза електричних инсталација и громобрана,

Можете преузети овде:2.2.10. N 2017 JNMV KONKURSNA DOKUMЕNTACIJA

2.1.4 Н/2107 НАБАВКА АУТОМАТА И ВОДЕ ЗА ПИЋЕ-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП Топлификација је донела одлуку о покретању ЈНМВ 2.1.4 Наруџбеницом/2017-Набавка аутомата и воде за пиће;

Овде можете преузети конкурсну документацију:2.1.4 N 2017 JNMV KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ЈНМВ 1.2.9/2017 УСЛУГЕ ФИЗИЧКОГ ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКАТА ЈПТ, ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП Топлификација је донела Одлуку о додели уговора за ЈНМВ 1.2.9/2017  Услуге физичко техничког обезбеђења објеката ЈПТ,

Можете преузети овде:Одлука о додели уговора 1.2.92017

ЈНМВ 1.2.1-5/2017 Сервис агрегата,уређаја и алата по партијама-Партија 5.-Сервис постројења за повишење притиска-Позив и Конкурсна документација.

ЈП Топлификација је донела одлуку о покретању ЈНМВ 1.2.1-5/2017 Сервис агрегата, уређаја и алата по партијама- Партија 5.Сервис постројења за повишеља притиска,Позив и конкурсна документација;

Можете преузети овде:POZIV 1.2.1-5-2017-Servis postrojenja,1.2.1-5-2017 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-Партија 5

НАБАВКА АЛАТА И УРЕЂАЈА ПО ПАРТИЈАМА,2.ПАРТИЈА-ЕЛЕКТРИЧНИ АЛАТИ-ОБАВЕШТЕЉЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП Топлификација је донела Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 1.1.2-II/2017-Набавка алата и уређаја по партијама, 2.партија-Електрични алати,

Можете преузети овде:1.1.2-II. 2017 Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru