Последње припреме за почетак нове грејне

У ЈП „Топлификација“ тренутно се обављају последње припреме за почетак нове грејне сезоне која званично почиње 15. октобра. Активности које се тренутно изводе су допуна преносног и дистрибутивног система водом.
За понедељак, 3.10.2022. године, планира се успостављање циркулације у преносној мрежи, а у зависности од метеоролошке прогнозе у току недеље се могу очекивати и топле пробе на већем делу топлификационог система.

Leave a Reply