Обавештење 16.08.2021

Обавештавају се сви корисници  који имају дуг према ЈП,,ТОПЛИФИКАЦИЈА,,ПОЖАРЕВАЦ, да своје  обавезе измире најкасније до 30 у месецу за претходни месец задужења, а уколико имају већи дуг, да склопе споразум о својој исплати на више рата, јер ће ако  своју обавезу не буду измирили бити опоменути и утужени а код већих износа и искључени са топлификационе мреже Града Пожаревца, што ће само увећати трошкове задужења самих корисника     

                            ЈП’’ТОПЛИФИКАЦИЈА’’ПОЖАРЕВАЦ                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Leave a Reply