ЕЛЕКТРО РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ТПС, по партијама, 1.ПАРТИЈА ЕЛЕКТРО РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ И АДАПТАЦИЈИ ТПС-РЕШЕЊЕ О ИСПРАВЦИ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је донела Решење о исправци одлуке о додели уговора за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1.3.3./2019-2 – Електрорадови  на изградњи ТПС, ОРН 45311200 – Електро-монтажни радови, ЈН МВ 1.3.3/2019-2, Партија 1- Електро радови на изградњи и адаптацији ТПС.
Можете преузети овде  Решење о исправци одлуке о додели уговора

Leave a Reply