ЈНМВ 1.2.28/2019 Услуге трајног збрињавања отпада, Одлука о додели уговора