Набавка услуга ЈНМВ 122/2019; СЕРВИС ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, ОРН:505300000

Дана 5.новембра 2019. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне мале вредности услуга од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом за текућу пословну годину. Дана 14.новембра 2019. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 122/2019  и Конкурснe документацијe за набавку услуга број: ЈНМВ 122/2019 СЕРВИС ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, ОРН:505300000. Рок за достављање понуда: 28.новембар 2019. године до 9 сати. Јавно отварање понуда:       28.новембар 2019. године у 10 сати. Позив и конкурсна документација могу се преузети лично у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима као и са портала УЈН и интернет страници Наручиоца. Прилог:Позив за достављ понуда Сервис циркулационих пумпи Конкурсна документ Сервис циркуалционих пумпи

Leave a Reply