УСЛУГА ВПН КАБЛОВСКОГ ПОВЕЗИВАЊА УДАЉЕНИХ ТАЧАКА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила уговор за предметну јавну набавку услуга-  Услуге ВПН кабловског повезивања удаљених тачака” Набавка  је спроведена као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.2.17/2019.
Можете преузети овде Oбавештење о закљученом уговору.

Leave a Reply