РАДОВИ НА МОНТАЖИ ПРИМАРНОГ ДЕЛА ТПС „ТРИАНГЛ“ СА ПОВЕЗИВАЊЕМ НА ПОСТОЈЕЋЕ ПРИМАРНЕ И СЕКУНДАРНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке радова  –” „Радови на монтажи примарног дела ТПС „ТРИАНГЛ“ са повезивањем на постојеће примарне и секундарне инсталације”. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.33/2019.
Можете преузети овде Позив за подношење понудаКонкурсна документација.

Leave a Reply