ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧАКА НА ТС ЗА “МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ 2019, БАЛОН ХАЛУ И 3 ТПС” – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила уговор за предметну јавну набавку радова ЈН ОП 1.3.6/2019  –“Изградња прикључака на ТС за “Мале локације 2019″, Балон халу и 3 ТПС”,.
Можете преузети овде Oбавештење о закљученом уговору.

Leave a Reply