ЕЛЕКТРОРАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ТПС – ПО ПАРТИЈАМА – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 1. И ПАРТИЈУ 2.

ЈП “Топлификација” Пожаревац је донела одлуку о додели уговора за набавку – “Електрорадова на изградњи ТПС- у 2 партије.  Набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.3.33/2019.
Можете преузети овде  1. Партија -Oдлука о додели уговора 2.Партија – Одлука о додели уговора.

Leave a Reply