ЈНМВ 1.2.8/2019 Услуга трајног збрињавања отпада, Појашњење бр.2

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.2.8/2019 Услуга трајног збрињавања отпада уредила Појашњење бр.2,које

можете преузети овде: ЈНМВ 1.2.28- 2019, 2. Појашњење

Leave a Reply