ЈНМВ 1.2.28/2019 Услуге трајног збрињавања отпада, Појашњење бр.1

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.2.28/2019 Услуге трајног збрињавања отпада уредила Одговор на постављено питање који 

можете преузети овде:ЈНМВ 1.2.28- 2019, 1. Појашњење

Leave a Reply