ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧАКА НА ТС ЗА “МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ 2019, БАЛОН ХАЛУ И 3 ТПС” – OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели уговора за поновљени поступак набавке радова -“Изградња прикључака на ТС за “Мале локације 2019″, Балон халу и 3 ТПС”“. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.6/2019-2.
Можете преузети овде Oдлука о додели уговора

Leave a Reply