ЈНМВ 1.2.28/2019 Услуге трајног збрињавања отпада, Позив и Конкурсна документација