ЈНМВ 1.2.28/2019 Услуге трајног збрињавања отпада, Позив и Конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.2.28/2019 Услуге трајног збрињавања отпада уредила Позив и конкурсну документацију коју можете преузети овде:ЈНМВ 1.2.28-2019 Позив за подношење понуда,JNMV 1.2.28- 2019 Kонкурсна документација

Leave a Reply