JНМВ 2.1.2N/2019 Ситан потрошни материјал, Обавештење о закљученом уговору.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.1.2Н/2019 Ситан потрошни материјал уредила Обавештење о закљученом уговору који,

можете преузети овде:2.1.2Н-2019 Обавештење о закљученом уговору.

Leave a Reply