ЈНМВ 1.3.3/2019-2 ЕЛЕКТРО РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ТПС, по партијама – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке радова  – “ Електрорадови  на изградњи ТПС, по партијама.   Партија 1- Електро радови на изградњи и адаптацији ТПС и  Партија 2- Електро радови на реконструкцији опреме аутоматике ТПС.  Набавка се спроводи у поновљеном поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1.3.3/2019.
Можете преузети овде Позив за подношење понуда 1.Партија -Конкурсна документација и2. Партија Конкурсна документација.

Leave a Reply