НАБАВКА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ МАТЕРИЈАЛА, ДЕЛОВА И ОПРЕМЕ- 2.и 3. ПОЈАШЊЕЊЕ, ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ОТВАРАЊЕ ПОНУДА И 1 ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП “Топлификација” Пожаревац је дала 2. 3. Појашњење на постављено питање заинтересованог лица за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1.1.22/2019-2 Набавка електроенергетског материјала,  делова и опреме. На основу питања и сугестија, извршена је измена конкурсне документације и у склади са Законом о јавним набавкама продужоен је рок за достављање понуда.
Можете преузети овде  Појашњење 2, Појашњење 3, Oбавештење о продужењу рока за отварање понуда 1. Измењена конкурсна документација

Leave a Reply