НАБАВКА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ МАТЕРИЈАЛА, ДЕЛОВА И ОПРЕМЕ – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке добара  –” Набавка електроенергетског материјала, делова и опреме”. Набавка се спроводи у поновљеном поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1.1.22/2019-2.
Можете преузети овде Позив за подношење понудаKонкурсна документација.

Leave a Reply