НАБАВКА ГОРИВА И ТНГ -ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке добара  –” Набавка горива и ТНГ”. Набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.1.6/2019..
Можете преузети овде Позив за подношење понуда ,Kонкурсна документација

Leave a Reply