НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ, ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА – 1. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП Топлификација је извршила 1. Измену конкурсне документације за набавку  добара: Набавка челичних цеви,  цевних елемената и материјала, по партијама – Партија 1- Набавка челичних цеви,  цевних елемената и материјала. Набавка се спроводи кроз отворени поступка јавне набавке ЈНОП 1.1.1/2019.
Можете преузети овде 1. Измењена конкурсна документација

Leave a Reply