НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА – 1. ПОЈАШЊЕЊЕ И 1. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је на осносу постављеног питања заинтересованог лица извршила измену конкурсне документације за набавку радова –” Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система,“ Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.31/2019 закључењем оквирног споразума.
Можете преузети овде Појашњење 11 Измењена конкурсна документација

Leave a Reply