ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС И УНОСА У КАТАСТАР – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

JП „Топлификација“ Пожаревац је закључила уговор за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1.2.13/2019 Геодетске услуге за потреб изградње ТС и уноса у катастар.
Можете преузети овде Обавештење о закљученом уговору

Leave a Reply