ЈНМВ 2.2.13Н/2019 Партија 1. Услуге испитивања стабилних система дојаве пожара објеката у власништву ЈП “Топлификација” Пожаревац, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.13Н/2019 Партија 1.-Услуге испитивања стабилних система дојеаве пожара објеката у власништву ЈП Топлификација Пожаревац, уредила Обавештење о закљученом уговору који

можете преузети овде:JНМВ 2.2.13н 2019 Oбавештење о закљученом уговору

Leave a Reply