ЈНМВ 2.1.2Н/2019 Ситан потрошни материјал, Измењена конкурсна документација, Појашњење бр.1

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.1.2Н/2019 Ситан потрошни материјал уредила Измењену конкурсну документацију и Појашњење бр.1 коју можете преузети овде:ЈНМВ 2.1.12-N 2019, 1. Појашњење,ЈНМВ 2.1.2. Н 2019-Измењена Конкурсна документација

Leave a Reply