ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС И УНОСА У КАТАСТАР – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели уговора за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1.2.13/2019  “Геодетске услуге за потребе изградње ТС и уноса у катастар”.
Можете преузети овде Oдлука о додели уговора.

Leave a Reply