ЈН ОП-ОС 1.1.13/2019 Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система, Позив и Конкурсна документација

ЈП Топлификадија Пожаревац је за ЈН ОП-ОС 1.1.13/2019 Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система је уредила Позив и Конкурсна документацију коју ,

можете преузети овде:ЈН ОП-ОС 1.1.13-2019 Позив за подношење понуда,ЈН ОП-ОС 1.1.13-2019 KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Leave a Reply