ЈН 1.1.5-6 Н/2019 Набавка арматуре и мерно-регулационих сетова (МРС) за потребе изградње ТС-Мале локација, Уговор бр.6, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈН 1.1.5-6Н, по оквирном споразуму ,Уговор бр.6-Набавка арматуре и мерно-регулационих сетова ( МРС) за потребе изградње ТС-мале локације уредила Обавештење о закљученом уговору које

можете преузети овде:JN 1.1.5-6 Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru

Leave a Reply