ЈНМВ 1.2.19/2019 Сервис и баждарење калориметара, Позив и Конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.2.19/2019 Сервис и баждарење калориметара уредила Позив и Конкурсну документацију коју ,

можете преузети овде:ЈНМВ 1.2.19-2019 Позив за подношење понуда,JNMV 1.2.19- 2019 Kонкурсна документација

Leave a Reply