ЈНМВ 1.2.19/2019 Сервис и баждарење калориметара, Позив и Конкурсна документација