ЈНМВ 2.1.7Н/2019 Набавка санитарног материјала за одржавање хигијене, Позив и Конкурсна документација.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.1.7Н/2019 Набвка санитарног материјала за одржавање хигијене уредила Позив и Конкурсну документацију коју можете преузети овде:ЈНМВ 2.1.7. Н 2019 Конкурсна документација

Leave a Reply