ЈНМВ 1.1.22/2019 Набавка електроенергетског материјала, делова и опреме, Позив и Конкурсна документација.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ Набавка електроенергетског  материјала, делова и опреме уредила Позив за достављање понуда и Конкурсну документацију коју можете преузети овде:Позив за подношење понуде, Kонкурсна документација

Leave a Reply